Εβδομαδιαία ανασκόπηση, του Χρηματιστηρίου

Με απώλειες 2,19% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει πτώση 22,80%.

Μετά την ανοδική αντίδραση της περασμένης εβδομάδος, η επιφυλακτικότητα επέστρεψε στην αγορά, ενώ παράλληλα επέστρεψαν και οι ισχυρές πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 4,80%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 44,03%.

Με ισχυρές εβδομαδιαίες απώλειες 16,36% έκλεισε η μετοχή της Motor Oil, στον απόηχο της ανακοίνωσης του ομίλου για επέκταση των δραστηριοτήτων του στο χώρο των media με την εξαγορά του τηλεοπτικού σταθμού Alpha .

Τεχνικά, τα επίπεδα των 640 μονάδων για μία ακόμη φορά αναδείχθηκαν ισχυρή αντίσταση στην ανοδική πορεία της αγοράς, ενώ ισχυρή στήριξη υπάρχει στα επίπεδα των 610 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 619,40 μονάδες, έναντι 633,27 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 2,19%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 22,80%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,63%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με πτώση 1,07%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: πτώση 0,25%, Εμπόριο: άνοδος 5,24%, Κατασκευές και Υλικά: άνοδος 0,38%, Πετρέλαιο και Αέριο: πτώση 11,78%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: πτώση 4,53%, Πρώτες Ύλες: άνοδος 0,43%, Ταξίδια: πτώση 0,46%, Τεχνολογία: πτώση 0,20%, Τηλεπικοινωνίες: πτώση 1,12%, Τράπεζες: πτώση 4,80%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδος 3,09%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: άνοδος 0,81% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: πτώση 3,34%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 215,737 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,147 εκατ. ευρώ, έναντι 42,343 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ

KΛΕΙΣΙΜΟ

26/10/2018 KΛΕΙΣΙΜΟ

2/11/2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 633,27 619,40 -2,19%

FTSE 25 1.664,09 1.636,94 -1,63%

FTSE MID CAP 991,82 981,25 -1,07%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.969,34 1.964,32 -0,25%

ΕΜΠΟΡΙΟ 60,93 64,12 +5,24%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.541,18 2.550,79 +0,38%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 4.955,24 4.371,54 -11,78%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.048,14 6.728,84 -4,53%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.189,33 3.202,91 +0,43%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.431,77 1.425,24 -0,46%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 775,82 774,24 -0,20%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.714,03 2.683,76 -1,12%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 515,18 490,44 -4,80%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 9.701,99 10.002,08 +3,09%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.817,27 1.831.98 +0,81%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 807,38 780,38 -3,34%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

( σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 29/10/2018 640,07 +1,07% 28,702

Τρίτη 30/10/2018 636,65 -0,53% 26,316

Τετάρτη 31/10/2018 640,15+0,55% 66,115

Πέμπτη 1/11/2018 619,32 -3,25% 52,101

Παρασκευή 2/11/2018 619,40 +0,01% 42,503

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...