• Αρχική
  • Άρθρα
  • Κορωνοϊός: Αυτά τα τουριστικά καταλύματα θα παραμείνουν ανοικτά

Κορωνοϊός: Αυτά τα τουριστικά καταλύματα θα παραμείνουν ανοικτά

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα τουριστικά καταλύματα η λειτουργία των οποίων επιτρέπεται.

Τα καταλύματα αυτά – όπως προβλέπεται και με την κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 987/Β/22.3.20) – έχει κριθεί ότι είναι απολύτως αναγκαία για την στέγαση:

Προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
Πάσης φύσεως ιατρικού, νοσηλευτικού ή υγειονομικού προσωπικού.
Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών.
Προσώπων που έχουν πληγεί λόγω φυσικών καταστροφών.
Προσφύγων ή αιτούντων άσυλο.
Φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή.
Εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εκτός του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους και διαμένουν ήδη σε τουριστικά καταλύματα για τον σκοπό αυτό.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •