Στο 5,86% το ποσοστό της BlackRock Inc, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, της Alpha Bank

Στο 5,86% διαμορφώνεται το ποσοστό της BlackRock Inc. επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα η Alpha Bank AE ανακοίνωσε ότι η BlackRock Inc. κατέχει έμμεσα από την 24.09.2018 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές,

καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου,

σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu