Εβδομαδιαία ανασκόπηση, του Χρηματιστηρίου

Με έντονη πτώση 4,73% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα από τη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου του 2017.

Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο την εβδομάδα που τελειώνει, δεχόμενες μεγάλες πιέσεις στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς στην αγορά επανήλθαν οι ανησυχίες για τις κεφαλαιακές τους ανάγκες. Η είδηση ότι το Υπ. Οικονομικών εξετάζει την δημιουργία ειδικού φορέα που θα διαχειριστεί τα «κόκκινα δάνεια» έδωσε ανοδική αντίδραση των τραπεζικών μετοχών την Πέμπτη, για να επανέλθουν και πάλι οι πωλητές την Παρασκευή.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε εβδομαδιαία πτώση 6,75%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες 38,54%.

Τεχνικά η καθοδική διάσπαση της στήριξης των 660 μονάδων ανοίγει τον δρόμο για κίνηση της αγοράς προς το επόμενο επίπεδο στήριξης των 630 μονάδων, ενώ χαμηλότερα υπάρχει στήριξη στη ζώνη των 600- 580 μονάδων. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης δεν θα πρέπει να κινηθεί χαμηλότερα από τα πρόσφατα χαμηλά των 654 μονάδων για να κατορθώσει να αντιδράσει ανοδικά.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 658,97 μονάδες, έναντι 691,69 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 4,73%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 17,87%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 5,04%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με απώλειες 5,67%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: πτώση 0,60%, Εμπόριο: άνοδος 3,38%, Κατασκευές και Υλικά: πτώση 5,85%, Πετρέλαιο και Αέριο: άνοδος 2,82%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: πτώση 7,64%, Πρώτες Ύλες: πτώση 1,99%, Ταξίδια: πτώση 5,03%, Τεχνολογία: πτώση 5,50%, Τηλεπικοινωνίες: πτώση 5,11%, Τράπεζες: πτώση 6,75%, Τρόφιμα και Ποτά: πτώση 6,31%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: πτώση 4,21% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: πτώση 3,61%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 335,437 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 67,087 εκατ. ευρώ, έναντι 46,280 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά υποχώρησε κατά 1,708 δισ. ευρώ την εβδομάδα αυτή και υποχώρησε στα 48,520 δισ. ευρώ.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ

KΛΕΙΣΙΜΟ

28/9/2018 KΛΕΙΣΙΜΟ

5/10/2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 691,69 658,97 -4.73%

FTSE 25 1.822,33 1.730,48 -5,04%

FTSE MID CAP 1.115,05 1.051,78 -5,67%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.187,07 2.174,00 -0,60%

ΕΜΠΟΡΙΟ 63,98 66,14 +3,38%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.839,06 2.673,10 -5,85%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 5.137,04 5.282,02 +2,82%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.153,47 6.606,73 -7,64%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.392,68 3.325,08 -1,99%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.562,69 1.484,15 -5,03%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 892,67 843,58 -5,50%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.909,47 2.760,83 -5,11%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 577,53 538,55 -6,75%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 10.994,25 10.300,91 -6,31%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.943,31 1.861,56 -4,21%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 919,88 886,63 -3,61%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

( σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 1/10/2018 691,30 -0,06% 30,071

Τρίτη 2/10/2018 681,17 -1,47% 37,218

Τετάρτη 3/10/2018 666,84 -2,10% 101,323

Πέμπτη 4/10/2018 676,36 +1,43% 91,488

Παρασκευή 5/10/2018 658,97 -2,57% 75,337

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu