Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Χρηματιστηρίου

Με πτώση 0,89% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει,

με τις τραπεζικές μετοχές να είναι οι αρνητικοί πρωταγωνιστές. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε εβδομαδιαία πτώση 8,99%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει απώλειες 34,19%.

Τεχνικά η αγορά θα πρέπει άμεσα να διασπάσει ανοδικά τα επίπεδα των 700 μονάδων με στόχο την αντίσταση των 720 μονάδων, ενώ εάν επικρατήσει το αρνητικό σενάριο σημεία υποστήριξης υπάρχουν στις 660 και χαμηλότερα στις 630 μονάδες.

«Η αγορά είναι υπερπουλημένη και αναζητά τον καταλύτη για να ανακάμψει πειστικά» σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 681,69 μονάδες, έναντι 687,79 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,89%, από τις αρχές Σεπτεμβρίου υποχωρεί σε 6,57%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 15,04%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με μικρή πτώση 0,17%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με πτώση 4,02%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: άνοδος 2,87%, Εμπόριο: άνοδος 0,32%, Κατασκευές και Υλικά: πτώση 0,07%, Πετρέλαιο και Αέριο: αμετάβλητη, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: πτώση 1,54%, Πρώτες Ύλες: πτώση 3,53%, Ταξίδια: άνοδος 0,46%, Τεχνολογία: πτώση 3,71%, Τηλεπικοινωνίες: άνοδος 3,70%, Τράπεζες: πτώση 8,99%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδος 4,15%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: άνοδος 0,53% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: άνοδος 1,33%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 248,789 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 49,758 εκατ. ευρώ, έναντι 56,167 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ

14/9/2018 KΛΕΙΣΙΜΟ

7/9/2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 681,69 687,79 -0,89%

FTSE 25 1.795,87 1.798,96 -0,17%

FTSE MID CAP 1.115,14 1.161,81 -4,02%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.184,63 2.123,64 +2,87%

ΕΜΠΟΡΙΟ 58,92 58,73 +0,32%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.732,08 2.733,92 -0,07%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 4.754,95 4.754,95 —

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.085,02 7.195,57 -1,54%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.587,45 3.718,60 -3,53%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.551,24 1.544,13 +0,46%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 844,29 876,82 -3,71%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.928,73 2.824,14 +3,70%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 576,58 633,43 -8,99%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 10.807,83 10.377,43 +4,15%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.905,86 1,895,81 +0,53%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 919,02 906,98 +1,33%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

( σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 10/9/2018 705,03 +2,51% 39,116

Τρίτη 11/9/2018 692,04 -1,84% 34,336

Τετάρτη 12/9/2018 690,27 -0,26% 43,083

Πέμπτη 13/9/2018 678,83 -1,66% 68,375

Παρασκευή 14/9/2018 681,69 +0,42% 63,879

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...