Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Χρηματιστηρίου

Με κέρδη 2,50% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, την εβδομάδα που τελειώνει, μετά από δύο πτωτικές εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων σημειώθηκαν συνολικές απώλειες 6,57%.

Τεχνικά η αγορά θα πρέπει άμεσα να διασπάσει ανοδικά τα επίπεδα των 700 μονάδων με στόχο την αντίσταση των 720 μονάδων, ενώ εάν επικρατήσει το αρνητικό σενάριο σημεία υποστήριξης υπάρχουν στις 660 και χαμηλότερα στις 630 μονάδες.

Η αγορά αναμένει σήμερα την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Moody΄s κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα σε Β2 από Β3, η οποία έχει προεξοφληθεί από τους επενδυτές.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 698,74 μονάδες, έναντι 681,69 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 2,50%, από τις αρχές Σεπτεμβρίου υποχωρεί 4,23%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 12,92%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,02%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 1,36%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: Εμπόριο: άνοδος 8,28%, Κατασκευές και Υλικά: άνοδος 5,95%, Πετρέλαιο και Αέριο: άνοδος 8,85%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: πτώση 1,31%, Πρώτες Ύλες: πτώση 1,27%, Ταξίδια: άνοδος 4,72%, Τεχνολογία: άνοδο 6,37%, Τηλεπικοινωνίες: άνοδος 0,56%, Τράπεζες: άνοδος 1,79%, Τρόφιμα και Ποτά: πτώση 0,20%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: άνοδο 2,71% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: άνοδο 0,78%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 256,630 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 51,326 εκατ. ευρώ, έναντι 49,758 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ

KΛΕΙΣΙΜΟ

14/9/2018 KΛΕΙΣΙΜΟ

21/9/2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 681,69 698,74 +2,50%

FTSE 25 1.795,87 1.832,11 +2,02%

FTSE MID CAP 1.115,14 1.130,30 +1,36%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.184,63 2.209,24 +1,13%

ΕΜΠΟΡΙΟ 58,92 63,80 +8,28%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.732,08 2.894,68 +5,95%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 4.754,95 5.175,58 +8,85%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.085,02 7.075,76 -1,31%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.587,45 3.542,04 -1,27%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.551,24 1.624,42 +4,72%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 844,29 898,05 +6,37%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.928,73 2.945,25 +0,56%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 576,58 586,89 +1,79%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 10.807,83 10.785,97 -0,20%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.905,86 1.957,50 +2,71%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 919,02 926,17 +0,78%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

( σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 17/9/2018 682,75 +0,16% 36,546

Τρίτη 18/9/2018 686,68 +0,58% 41,258

Τετάρτη 19/9/2018 689,59 +0,42% 38,356

Πέμπτη 20/9/2018 681,03 -1,24% 35,017

Παρασκευή 21/9/2018 698,74 +2,60% 105,453

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...