Οριακή αύξηση εσόδων αλλά και μικρές ζημίες, εμφανίζουν τα αποτελέσματα της CPI

Σε 403 χιλ. ευρώ ανήλθε η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της εταιρείας CPI για την οικονομική χρήση 1/7/2017 - 30/6/2018, ενώ οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 15 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 97 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της CPI, που δημοσιεύτηκαν σήμερα τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν οριακή αύξηση 1% και διαμορφώθηκαν σε 14,85 εκατ. ευρώ έναντι 14,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με την συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων να είναι στα επίπεδα του 27%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε: «Συνεχίζουμε τις επενδύσεις για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την εταιρεία σε νέες αγορές και να αυξήσουμε τα μερίδιά μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε.

Οι επενδύσεις αυτές έχουν οδηγήσει στο οριακό αποτέλεσμα της χρήσης από άποψη κερδοφορίας. Το σημαντικό είναι πως διατηρούμε την ρευστότητα και την λειτουργική μας κερδοφορία ώστε να φτάσει ο καιρός που θα αρχίσουν αυτές οι επενδύσεις να αποδίδουν.

Ο στόχος μας είναι στο τέλος της επομένης χρήσης να είμαστε κερδοφόροι έχοντας αυξήσει παράλληλα τα έσοδα της εταιρείας».

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...