Μεγεθύνθηκε το “σκιώδες” τραπεζικό σύστημα

Μεγεθύνθηκε και άλλο το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, το οποίο μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση αναπτύσσεται ταχύτερα από τον τραπεζικό κλάδο.

Με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8%, το ενεργητικό του διεθνούς σκιώδους τραπεζικού τομέα υπολογίζεται στα 36,5 τρισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 13% των κεφαλαίων του χρηματοοικονομικού τομέα, ενώ το σύνολο των χρηματοοικονομικών στοιχείων αποτιμάται στα 275 τρισ. ευρώ. Η σκιώδης τραπεζική αφορά υπηρεσίες που κανονικά προσφέρουν οι τράπεζες, όπως δανεισμό, αλλά χωρίς τις εγγυήσεις που θέτει ο νόμος για τις τράπεζες.

Αντί των τραπεζών, αυτές τις υπηρεσίες προσφέρουν συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το ευρύτερο οικοσύστημα των μη τραπεζικών ιδρυμάτων υπολογίζεται πως έχει ενεργητικό 129 τρισ. ευρώ.

Αυτές οι εκτιμήσεις προέρχονται από το Financial Stability Board, έναν διεθνή οργανισμό εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009 μετά τη σύνοδο του G20 στο Λονδίνο.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε το FSB αφορούν το 2016 και για πρώτη φορά περιλαμβάνουν δεδομένα από την Κίνα και το Λουξεμβούργο. Η συμπερίληψη των δύο κρατών, που φιλοξενούν μεγάλο μέρος των επενδυτικών ταμείων όλου του κόσμου, καθιστά τη φετινή έρευνα του FSB την πιο λεπτομερή έως σήμερα. Η Κίνα συνέβαλε 15,5% ή 5,68 τρισ. ευρώ από τα 36,5 τρισ. ευρώ της σκιώδους τραπεζικής, σύμφωνα με τη συντηρητική εκτίμηση του FSB, ενώ το Λουξεμβούργο συνέβαλε 7,2% ή 2,59 τρισ. ευρώ.

Τα στοιχεία έρχονται μετά τη δήλωση του FSB το καλοκαίρι ότι είχε «εξημερώσει» τα πιο τοξικά μέρη του σκιώδους τραπεζικού κλάδου, ο οποίος κατηγορείται από πολλούς πως επιδείνωσε τη χρηματοπιστωτική κρίση πριν από μία δεκαετία. Εκτοτε προωθούνται μεταρρυθμίσεις κατ’ εισήγηση του FSB, ο οποίος προσπαθεί να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο επί του κλάδου. Είναι δύσκολο το εγχείρημα, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο να δοθεί ακριβής ορισμός για τη σκιώδη τραπεζική.

Tο μόνο βέβαιο είναι ότι εποπτικοί οργανισμοί σαν τον FSB αρχίζουν από τα κεφάλαια ιδρυμάτων που δεν είναι τράπεζες, όπως τα OFI, τα οποία ως μέρος του σκιώδους συστήματος αναπτύχθηκαν το 2016 κατά 8%, φτάνοντας τα 82 τρισ. ευρώ. Tα OFI πλέον αντιστοιχούν στο 30% των περιουσιακών στοιχείων του χρηματοοικονομικού συστήματος – το υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Από τα OFI, ο FSB επικεντρώνεται στον στενό ορισμό της σκιώδους τραπεζικής, ο οποίος φέτος συμπεριέλαβε ακατέργαστα δεδομένα από την Κίνα για πρώτη φορά.

Το Λουξεμβούργο φιλοξενεί συλλογικά επενδυτικά οχήματα, τα οποία το FSB έχει κρίνει ευάλωτα σε μαζικές αναλήψεις κεφαλαίων από επενδυτές. Στις αρχές του 2017 έθεσε προστατευτικά μέτρα, τα οποία οι χώρες του G20 θα έπρεπε να υιοθετήσουν για να μετριάσουν τέτοιες περιπτώσεις μαζικών αναλήψεων. Επιπλέον, τα μέτρα θα αφορούν και το κλείσιμο «παραθύρων» που επέτρεπαν σε επενδυτές να έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους σε εξαιρετικές περιστάσεις. Τέτοια συλλογικά επενδυτικά οχήματα αντιστοιχούν στο 72% του στενού ορισμού του FSB. Εν τω μεταξύ, στην Κίνα η ανάπτυξη εταιρειών καταπίστευσης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Αναπτύχθηκαν κατά 46% το 2016, ταχύτερα δηλαδή από τον μέσο όρο του 33% μεταξύ του 2011 και 2015. Τα περιουσιακά στοιχεία των κινεζικών εταιρειών καταπίστευσης, οι οποίες διαχειρίζονται κεφάλαια επενδυτών, ήταν 2,76 τρισ. ευρώ το 2016.

(Καθημερινή)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί