Εβδομαδιαία ανασκόπηση, του Χρηματιστηρίου

Με σημαντικά κέρδη 3,88% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με τον τζίρο όμως να σημειώνει σημαντική υποχώρηση.

Η άνοδος της αγοράς στηρίχθηκε στην άνοδο των τραπεζικών μετοχών ο δείκτης των οποίων ενισχύθηκε κατά 5,71%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες 40,82%.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε νέο χαμηλό έτους την περασμένη Δευτέρα (610,42 μονάδες) από το οποίο ανέκαμψε αισθητά προς την ζώνη αντίστασης των 650 μονάδων.

Εάν διασπαστούν καθοδικά τα επίπεδα των 610 μονάδων, επόμενη στήριξη εντοπίζεται στα επίπεδα των 570 μονάδων, ενώ αντίσταση σε ενδεχόμενη ανοδική κίνηση της αγοράς υπάρχει στα επίπεδα των 660 μονάδων.

Η ανακοίνωση των εξαμηνιαίων αλλαγών του MSCI (την Τρίτη 13/11) δεσπόζει στην ατζέντα της ερχόμενης εβδομάδας.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις τράπεζες και στις εκτιμήσεις των ξένων οίκων αλλά και των πληροφοριών για το ποιες θα παραμείνουν στον MSCI Greece Standard και ποιες θα εισαχθούν σε μικρότερο δείκτη της MSCI.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 643,42 μονάδες, έναντι 619,40 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 3,88%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 19,82%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 3,87%, ενώ ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 4,67%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: άνοδος 5,19%, Εμπόριο: πτώση 0,42%, Κατασκευές και Υλικά: άνοδος 2,00%, Πετρέλαιο και Αέριο: άνοδος 6,37%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: άνοδος 4,00%, Πρώτες Ύλες: άνοδος 2,57%, Ταξίδια: άνοδος 1,53%, Τεχνολογία: πτώση 1,75%, Τηλεπικοινωνίες: άνοδος 6,97%, Τράπεζες: άνοδος 5,71%, Τρόφιμα και Ποτά: άνοδος 2,37%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: άνοδος 1,92% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: άνοδος 5,58%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 155,927 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 31,185 εκατ. ευρώ, έναντι 43,147 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 1,570 δισ. ευρώ και ανήλθε στα 47,241 δισ. ευρώ.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ

KΛΕΙΣΙΜΟ

9/11/2018 KΛΕΙΣΙΜΟ

2/11/2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 643,42 619,40 +3,88%

FTSE 25 1.700,29 1.636,94 +3,87%

FTSE MID CAP 1.027,06 981,25 +4,67%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.066,34 1.964,32 +5,19%

ΕΜΠΟΡΙΟ 63,85 64,12 -0,42%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.601,72 2.550,79 +2,00%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 4.650,16 4.371,54 +6,37%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.997,76 6.728,84 +4,00%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.285,10 3.202,91 +2,57%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.447,06 1.425,24 +1,53%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 760,67 774,24 -1,75%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.870,93 2.683,76 +6,97%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 518,46 490,44 +5,71%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 10.239,55 10.002,08 +2,37%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.867,09 1.831.98 +1,92%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 823,95 780,38 +5,58%

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ

( σε εκατ. ευρώ)

Δευτέρα 5/11/2018 618,84 -0,09% 32,648

Τρίτη 6/11/2018 629,84 +1,78% 32,685

Τετάρτη 7/11/2018 640,75 +1,73% 34,398

Πέμπτη 8/11/2018 640,67 -0,01% 33,736

Παρασκευή 9 /11/2018 643,42 +0,43% 226,060

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...