Έρχεται ένα νέoυ τύπου πιστοποιητικό στις ζωές μας

Στον δρόμο της ολικής ψηφιακής συγχώνευσης των στοιχείων που μας αφορούν

Έρχεται ένα νέου τύπου πιστοποιητικό στην καθημερινότητα του Έλληνα, καθώς τα πάντα συγχωνεύονται, προκειμένου να χωρέσουν σε βάθος χρόνους στην μία ψηφιακή ταυτότητα-πορτοφόλι, η οποία θα προκύψει μέσα από τις προβλεπόμενες αναβαθμίσεις που αναμένονται!

Το εν λόγω πιστοποιητικό, σύμφωνα με το ertnews, θα αποτυπώνει την φορολογική και ασφαλιστική κατάσταση του φορολογούμενου που το ζητάει για κάθε νόμιμη χρήση από τηn δημόσια διοίκηση! Θα ενώνει δηλαδή τα δύο σε ένα!

Πρόκειται για το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, ένα νέο ηλεκτρονικό έγγραφο που θα αντικαταστήσει τα σημερινά αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα εκδίδεται με λίγα κλικ μέσω μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας, θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα!

Θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσα από την ειδική πλατφόρμα της δημόσιας διοίκησης!

Μετά την υποβολή της αίτησης θα ακολουθεί αυτόματος έλεγχος των στοιχείων, και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, θα εκδίδεται το νέο πιστοποιητικό με τους ίδιους ακριβώς όρους που διέπουν την έκδοση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Δεν θα χορηγείται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αρρύθμιστα ή ληξιπρόθεσμα χρέη είτε στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η πλατφόρμα για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας θα ενεργοποιηθεί το Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή:

  • *Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή.
  • *Το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας όταν είναι κατά νόμον υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.
  • *Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι πως, στην παρούσα φάση, οι φορολογούμενοι, ακόμη και εάν έχουν ρυθμισμένες ή  μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, δύνανται πλέον λάβουν αυτόματα μέσα σε λίγα λεπτά  φορολογική ενημερότητα για τις συναλλαγές τους όπως την μεταβίβαση ακινήτων ή την είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.

Λίαν συντόμως θα εισέλθει στην ψηφιακή εποχή και η βεβαίωση οφειλής η οποία αφορά φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα – αρρύθμιστα χρέη.

Με πληροφορίες από ertnews, photo freepik

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί