Οι πρόσκοποι πρεσβευτές των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και της Aτζέντας 2030

Οι πρόσκοποι εγκαινιάζουν μία σειρά από πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αποτελεί αντίγραφο της Ατζέντας 2030.

Οι Έλληνες Πρόσκοποι έχουν αποδείξει ότι ο εθελοντισμός αποτελεί τη μέγιστη δύναμη θετικής κοινωνικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης, εγκαινιάζοντας μία σειρά από πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των μελών της Προσκοπικής Κίνησης όσο και της Κοινωνίας, ως Πρεσβευτές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εξάλλου, εδώ και 111 χρόνια, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, οι Πρόσκοποι εφαρμόζουν 17 στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.

Οι πρωτοβουλίες που υλοποιούν οι Πρόσκοποι από το 2018, είναι οι ακόλουθες:

Μηδενική φτώχεια

Σε επιλεγμένα Προσκοπικά Συστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι Πρόσκοποι συγκεντρώνουν δύο φορές τον χρόνο είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία προσφέρουν σε κοινωνικά παντοπωλεία και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο οι Πρόσκοποι συγκεντρώνουν εθελοντικά και προσφέρουν με αγάπη, πάνω από 20 τόνους ειδών πρώτης ανάγκης.

Επίσης, τους τελευταίους μήνες, με την έναρξη της πανδημίας ,οι πρόσκοποι προσέφεραν περίπου 1.500.000 ώρες εθελοντικής προσφοράς.

Μηδενική πείνα

Οι Πρόσκοποι διοργανώνουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα κοινωνικό μαγείρεμα σε επιλεγμένα προσκοπικά κέντρα που διαθέτουν στην Ελλάδα και τα μοιράζουν σε συνεργασία με διαφόρους φορείς σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Συνολικά κάθε χρόνο, τα προσκοπικά κλιμάκια διοργανώνουν πάνω από 200 δράσεις κοινωνικού μαγειρέματος σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Καλή υγεία και ευημερία

Εκτός από το κοινωνικό μαγείρεμα και την προστασία του περιβάλλοντος, μία ακόμη πρωτοβουλία που αναπτύσσουν τα 350 Προσκοπικά Συστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι η Εθελοντική Αιμοδοσία. Κάθε χρόνο, οι Πρόσκοποι διοργανώνουν περίπου 110-150 δράσεις αιμοδοσίας συγκεντρώνοντας περίπου 3.300 φιάλες αίματος, με την καθοδήγηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κατά τόπους νοσοκομείων.

Ποιοτική εκαπίδευση

Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλλει μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος στη διαπαιδαγώγηση των νέων και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία. Η επιτυχία του Προσκοπικού Προγράμματος βασίζεται στο ότι η μάθηση γίνεται μέσα από ευχάριστες και βιωματικές δραστηριότητες στη φύση, οι οποίες προέρχονται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες των παιδιών και των εφήβων ή επιλέγονται από τους ίδιους τους νέους βάσει των κινήτρων τους, και πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες συνομηλίκων τους.

Ισότητα των φύλων

Οι Πρόσκοποι έχουν δώσει σε γενιές νέων ίσες ευκαιρίες να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους, μέσω της ενδυνάμωσης και του εμπλουτισμού εμπειριών, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους. Η Προσκοπική Κίνηση είναι ανοιχτή σε όλους, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή από πού προέρχονται.

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Κατά τη διάρκεια των πλημμυρών σε διάφορα σημεία της χώρας, προσέφεραν δεκάδες ώρες εθελοντικής προσφοράς και σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων ενίσχυσαν τη δράση των Αρχών σε απεγκλωβισμό εισόδων αυλών των κατοικιών από «φερτά» υλικά, καθαρισμούς οικιών και νοικοκυριών (οικοσκευής) και αυλών από λάσπες, «φερτά» υλικά κ.λπ., στήριξη προς τους κατοίκους, ιδίως τους ηλικιωμένους, και ατόμων που χρήζουν ειδικής βοήθειας κ.ά.

Φθηνή και καθαρή ενέργεια

Το 35% των Προσκοπικών Συστημάτων στις 350 γειτονιές της χώρας καθώς και τα Προσκοπικά Κέντρα, σύμφωνα με σχετική εσωτερική έρευνα, χρησιμοποιούν λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.

Παράλληλα, ένα μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία χρησιμοποιούν σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις τους – όπως τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης (στην Αθήνα), παράγεται από ηλιακά πάνελ, τα οποία κάθε χρόνο παράγουν πάνω από 11.000 kWh.

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Οι 8.000 εθελοντές της Προσκοπικής Κίνησης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων των Προσκόπων, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ασφάλεια στις δράσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του 2020, το 41% των ενήλικων στελεχών είναι γυναίκες ενώ από αυτές το 53% έχει διοικητικές εντολές σε θέσεις ευθύνης (Αρχηγός, Υπαρχηγός, Έφορος).

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές

Οι Πρόσκοποι έχουν υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Αντικείμενο του Συμφώνου αυτού είναι η συνεργασία και η ανάπτυξη συνεργιών μέσα από κοινές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες προς ενίσχυση της επιτεύξεως των καταστατικών σκοπών των συνεργαζόμενων φορέων, για την υποστήριξη των νέων μέσα από διαμόρφωση κοινών στρατηγικών, αμοιβαίας γνωριμίας και κατανόησης καθώς και στενής αλληλεπίδρασης.

Λιγότερες ανισότητες

Οι Πρόσκοποι υποστηρίζουν πλήρως τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εφαρμόσει πιλοτικά – και σε συνεργασία με σχετικούς Φορείς – σε διάφορα Προσκοπικά Συστήματα την ενεργό συμμετοχή παιδιών και νέων με κινητικά προβλήματα.

Παράλληλα, κυρίως έφηβοι Πρόσκοποι (Ανιχνευτές) και ενήλικα Στελέχη βρίσκονται δίπλα σε άτομα με νοητικά προβλήματα, μοιράζοντας μαζί τους προσκοπικές και άλλες εμπειρίες.

Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

Η κύρια δραστηριότητα των Προσκόπων είναι στη φύση. Όμως δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από ποικίλες δράσεις κοινωνικής παρέμβασης οι οποίες διοργανώνονται από κατά τόπους Προσκοπικά Συστήματα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως καθαρισμούς αλσυλλίων, φροντίδα αδέσποτων ζώων κ.α.

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Σε ολόκληρη την Ελλάδα, μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν συλλεγεί από τους Προσκόπους περισσότερες από 37.000 συσκευές και αξεσουάρ, συμβάλλοντας στην αποτροπή 9.000 κιλών CO2 στην ατμόσφαιρα, στην αποτροπή απόρριψης στη χωματερή 3,3 κιλών τοξικών μετάλλων (μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, αρσενικό) και στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση 193 κιλών μετάλλων (χαλκός, χρυσός, πλατίνα, παλλάδιο, αλουμίνιο, χάλυβας).

Δράση για το κλίμα

Οι Πρόσκοποι υλοποιούν διαχρονικά τα προγράμματά τους και τις περισσότερες δράσεις τους στην ύπαιθρο, ευαισθητοποιώντας τα μέλη τους σχετικά με τα οφέλη του περιβάλλοντος αλλά και τους κινδύνους που αυτό αντιμετωπίζει. Επίσης, οι Πρόσκοποι πρωτοστατούν σε κοινωνικές πρωτοβουλίες όπως το Let’s Do It Greece, το Earth Hour κ.ά. ενώ να τονιστεί η δυναμική παρουσία των ενηλίκων στελεχών – κυρίως κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής αντιπυρικής περιόδου – σε ομάδες πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί