Νέο λογιστικό βιβλίο για ΟΛΟΥΣ! Δείτε πως θα είναι η ζωή σε λίγο καιρό

Το Διαδίκτυο θα συγχωνευθεί σε μια ψηφιακή δημόσια υποδομή όπου η ανωνυμία θα καταργηθεί, τα χρήματα θα μπορούν να προγραμματιστούν και οι πολίτες θα αναγκαστούν να συμμορφωθούν, γράφουν ΜΜΕ σε Αμερική και Ευρώπη

Ο Ινδός αρχιτέκτονας ψηφιακής ταυτότητας Nandan Nilekani και ο Γενικός Διευθυντής της Bank of International Settlements (BIS) Agustin Carstens προτείνουν τη δημιουργία του « Finternet », το οποίο λένε ότι θα είναι « το χρηματοπιστωτικό σύστημα του μέλλοντος

 Συγκεκριμένα, η BIS δημοσίευσε ένα έγγραφο-όραμα – το  Finternet  – που ενημερώνει για ένα Ενοποιημένο Λογιστικό Βιβλίο, το οποίο θα βασίζεται στον «όρο» tokenization. Tokenization είναι η διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής αναπαράστασης ενός πράγματος! Τα πάντα δηλαδή θα αποκτούν ψηφιακή μορφή, καθώς θα καταγράφονται!

Σημειώνει ότι ενώ η ψηφιακή ταυτότητα, τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας και πληρωμών έχουν αποφέρει τεράστια οφέλη, υπάρχουν πολύ λίγες από αυτές τις καινοτομίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα και άρα θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση! 

«Μεγάλες περιοχές του χρηματοπιστωτικού συστήματος έχουν κολλήσει στο παρελθόν», λένε οι συγγραφείς Agustín Carstens και Nandan Nilekani.

Το έγγραφο 44 σελίδων του BIS « Finternet: το χρηματοοικονομικό σύστημα για το μέλλον » παρέχει ένα σχέδιο για το πώς το finternet θα μπορούσε να συνδέσει πολλαπλά χρηματοοικονομικά οικοσυστήματα μέσω ενοποιημένων, προγραμματιζόμενων λογιστικών βιβλίων.

Στην εισαγωγή τους οι συγγραφείς εξηγούν:

«Προτείνουμε την έννοια του «Finternet» ως όραμα για το μελλοντικό χρηματοπιστωτικό σύστημα: πολλαπλά χρηματοοικονομικά οικοσυστήματα διασυνδεδεμένα – παρόμοια με το παρόν Διαδίκτυο. “

«Το Finternet έχει σκοπό να δώσει την δυνατότητα σε άτομα και εταιρείες να πάρουν την οικονομική τους ζωή στα χέρια τους. Τα ενοποιημένα λογιστικά βιβλία είναι ένα πολλά υποσχόμενο μέσο για να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα», ισχυρίζονται.

Πάρτε γεύση:

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα ενοποιημένα λογιστικά βιβλία είναι ένα πολλά υποσχόμενο μέσο για την ικανοποίηση των τριών απαραίτητων στοιχείων για τη λειτουργία ενός Διαδικτύου.

Αυτά τα συστατικά περιλαμβάνουν:

  • Μια αποτελεσματική οικονομική και χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική
  • την εφαρμογή ψηφιακής τεχνολογίας αιχμής
  • Στέρεο νομικό και διοικητικό πλαίσιο

«Τα ενοποιημένα λογιστικά βιβλία, βασικό δομικό στοιχείο του Διαδικτύου, είναι ένα πολλά υποσχόμενο μέσο για την επίτευξη του οράματός μας για ένα αποτελεσματικό μελλοντικό χρηματοπιστωτικό σύστημα», αναφέρει η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών για το «Finternet: το χρηματοπιστωτικό σύστημα του μέλλοντος», 15 Απριλίου 2024

Σε αυτά περιλαμβάνεται φυσικά και η ψηφιακή ταυτότητα, καθώς και η βιομετρική ταυτοποίηση!

«Τα λογιστικά βιβλία θα περιέχουν επίσης τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία τους, όπως τα δεδομένα που απαιτούνται για την ασφαλή και νόμιμη μεταφορά χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ψηφιακή ταυτότητα και νόμοι, κανονισμοί και κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές), καθώς και πραγματικές πληροφορίες που προέρχονται έξω από το λογιστικό βιβλίο (σ.σ. social media, περιουσιολόγιο κτλ)», υπογραμμίζεται.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα ενοποιημένα λογιστικά βιβλία είναι « ψηφιακές πλατφόρμες που φιλοξενούν πολλαπλές αγορές για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – όπως νομισματικά χρήματα κεντρικής τράπεζας , καταθέσεις εμπορικών τραπεζών και άλλα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών μετοχών, εταιρικών ή κρατικών ομολόγων και ακίνητης περιουσίας. ονομάστε μερικά – ως εκτελέσιμα αντικείμενα «Κοινές προγραμματιζόμενες πλατφόρμες». ΟΛΑ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ!!! Τα ενοποιημένα λογιστικά βιβλία θα διευκολύνουν τις συναλλαγές με CBDC (ψηφιακά χρήματα από κεντρική τράπεζα) σε προγραμματιζόμενες πλατφόρμες της όποιας εξουσίας!

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης πώς « τα έργα του BIS Innovation Hub έχουν επικεντρωθεί στη σύνδεση υφιστάμενων και νέων συστημάτων όπως τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας (CBDC) », σε μια ενότητα με τίτλο «Συμβολές του BIS Innovation Hub σε μια αρχιτεκτονική για ενοποιημένα λογιστικά βιβλία».

Η ψηφιακή ταυτότητα βρίσκεται στην καρδιά των πάντων και αργότερα δεν αποκλείεται να εμφυτεύεται, για να μην χάνεται, καθώς η τεχνολογία προχωρά εκ των πραγμάτων!

«Το Διαδίκτυο «αξιοποιεί την υπάρχουσα υποδομή, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ταυτοποίησης, συστημάτων πιστοποιητικών ψηφιακών υπογραφών, συνδεσιμότητας, μητρώων και ψηφιακής δημόσιας υποδομής, μαζί με οποιεσδήποτε άλλες επαναχρησιμοποιήσιμες υπηρεσίες διαθέσιμες σε μια χώρα», τονίζει η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών!

Η έκθεση αναφέρει: « Η δημιουργία μιας αξιόπιστης ταυτότητας χρήστη είναι σημαντική για τις οικονομικές συναλλαγές. Η αξιόπιστη ταυτότητα είναι κρίσιμης σημασίας τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, βασίζεται στην επαληθευσιμότητα, χρησιμοποιώντας ψηφιακές υπογραφές για τον ακριβή έλεγχο ταυτότητας των συμμετεχόντων. “

Επιπλέον, « η ταυτότητα είναι κεντρική για την επιβολή κανόνων και πολιτικών εντός του συστήματος, απαιτώντας χαρακτηριστικά όπως η ιχνηλασιμότητα, η λογοδοσία και η παρατηρησιμότητα που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση ταυτότητας ».

Η προαναφερθείσα ιδέα ταιριάζει απόλυτα στο παγκοσμιοποιητικό όραμα της δημιουργίας μιας ψηφιακής δημόσιας υποδομής (DPI) σε όλο τον κόσμο, σχολιάζουν ΜΜΕ!

Το DPI είναι ένα μη στρατιωτικό πακέτο τεχνολογίας που περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία:

  • Ψηφιακή ταυτότητα
  • Γρήγορα συστήματα πληρωμών
  • Μαζική ανταλλαγή δεδομένων

Δεν θα χρησίμευε μόνο ως το τεχνολογικό και διαχειριστικό θεμέλιο για ένα σύστημα ταχείας πληρωμής, αλλά θα ενσωματώσει επίσης ψηφιακή ταυτότητα και μαζική κοινή χρήση δεδομένων στην βασική του ιδέα.

«Τα στοιχεία του DPI υπογραμμίζουν συλλογικά τα οφέλη που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της στρατηγικής εφαρμογής των βασικών ψηφιακών αρχών που επισημαίνονται σε αυτό το έγγραφο», υπογραμμίζει η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών

Ο Nandan Nilekani, συν-συγγραφέας της έκθεσης Finternet, είναι ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της ψηφιακής υποδομής στον πλανήτη.

Μιλώντας σε μια συζήτηση για την ψηφιακή δημόσια υποδομή κατά τη διάρκεια των εαρινών συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στις 14 Απριλίου 2023, ο Nilekani είπε ότι για να δημιουργήσουν τα έθνη το DPI τους, κάθε πολίτης χρειάζονται τρία πράγματα:

  • Ψηφιακή ταυτότητα
  • τραπεζικός λογαριασμός
  • Smartphone (αργότερα ενδεχομένως κάποιο είδους εμφύτευμα εν είδη ψηφιακού χαράγματος)

Όλα τα άλλα βασίζονται σε αυτά τα βασικά στοιχεία.

«Όλοι πρέπει να έχουν ψηφιακή ταυτότητα, όλοι να έχουν τραπεζικό λογαριασμό, όλοι να έχουν smartphone. Τότε μπορείς να κάνεις τα πάντα. Όλα τα άλλα βασίζονται σε αυτό», είπε ο Nandan Nilekani!

Μέσω της φιλανθρωπικής του οργάνωσης, ο Nilekani συνδέεται επίσης με την εκστρατεία « 50-in-5 », που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 για να φέρει ψηφιακά αναγνωριστικά, ψηφιακές πληρωμές και κοινή χρήση δεδομένων σε 50 χώρες εντός πέντε ετών για να επιταχύνει την ψηφιακή δημόσια υποδομή.

Η καμπάνια 50 σε 5 είναι μια συνεργασία μεταξύ του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates, του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, της Συμμαχίας Ψηφιακών Δημόσιων Αγαθών, του Κέντρου Ψηφιακής Δημόσιας Υποδομής και Συν-Ανάπτυξης!

«Τα CBDC είναι κεντρικά εργαλεία σε αυτές τις προσπάθειες. Είτε σε μορφή χονδρικής – ως ένα είδος ψηφιακού αποθεματικού κεντρικής τράπεζας – είτε σε λιανική μορφή – ως ψηφιακό τραπεζογραμμάτιο – γίνεται όλο και πιο σαφές, τουλάχιστον σε μένα, ότι αυτές οι νέες μορφές χρήματος θα βρίσκονται στο επίκεντρο του μελλοντικού χρηματοοικονομικού Σύστημα.” προσέθεσε ο Agustin Carstens, Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, 8 Νοεμβρίου 2023

Ο Agustin Carstens, ο άλλος συν-συγγραφέας της έκθεσης Finternet, υποστηρίζει την παγκόσμια υιοθέτηση των CBDCs εδώ και χρόνια και η ίδια η BIS συμμετέχει σε πολλά πειράματα CBDC παγκοσμίως.

Τον περασμένο Νοέμβριο , την ίδια ημέρα που κυκλοφόρησε η καμπάνια 50 στα 5, ο Carstens είπε σε μια εκδήλωση της BIS ότι τα CBDC « θα βρίσκονται στην καρδιά του μελλοντικού χρηματοπιστωτικού συστήματος », το οποίο η BIS αποκαλεί τώρα « αυτό το Finnet » αποκαλεί.

Στο συνέδριο BIS Innovation Hub-Financial Stability Institute σχετικά με τις νομικές πτυχές των CBDC στη Βασιλεία της Ελβετίας στις 27 Σεπτεμβρίου 2023, ισχυρίστηκε : « Οι άνθρωποι θέλουν τα χρήματά τους να είναι ψηφιακά και να μπορούν να προγραμματίζονται».

Και σε μια εκδήλωση στη Σιγκαπούρη στις 22 Φεβρουαρίου 2023, ο Carstens ζήτησε τη δημιουργία ενός « ενοποιημένου προγραμματιζόμενου λογιστικού βιβλίου σε μια συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα » για να ενώσει τα CBDC, τις καταθέσεις και τα συστήματα γρήγορων πληρωμών.

“Κάθε διακριτικό στο Finternet δεν είναι μόνο μια ψηφιακή αναπαράσταση ενός περιουσιακού στοιχείου, αλλά περιέχει επίσης βασικά δεδομένα και μεταδεδομένα που περιγράφουν λεπτομερώς τις ιδιότητες και την λειτουργία του, καθώς και τους κανόνες για την χρήση του.” καταλήγει η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών!

Εν κατακλείδι, ψηφιακά αναγνωριστικά, προγραμματιζόμενα CBDC (ψηφιακά νομίσματα), καταθέσεις και ενοποιημένα λογιστικά βιβλία – έτσι θα μοιάζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα του μέλλοντος, όπου όλα θα είναι καταγεγραμμένα, με την αξία του κάθε πράγματος να αυξομειώνεται και τους πολίτες να είναι έρμαια της όποιας εξουσίας!

Το Διαδίκτυο θα συγχωνευθεί σε μια ψηφιακή δημόσια υποδομή όπου η ανωνυμία θα καταργηθεί, τα χρήματα μπορούν να προγραμματιστούν και οι πολίτες θα μπορούν να υποχρεωθούν να συμμορφώνονται με το πάτημα ενός ψηφιακού κουμπιού, ειδάλλως οι ποινές θα εκτελούνται ψηφιακά και αυτόματα (πρόστιμα, κλείδωμα λογαριασμών, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κτλ).

photo freepik

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί