Κι άλλο χτύπημα στην κτηνοτροφία!!! Σέρρες: Συναγερμός για κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων

Ποιο το νέο χτύπημα στην ελληνική κτηνοτροφία - Σοβαρές οι οικονομικές συνέπειες στη χοιροτροφία και στην αγροτική οικονομία της χώρας.

Θυμηθείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ και ΕΔΩ τι συνέπειες έχει η εφαρμογή της Μεγάλης Επανεκκίνησης και της πράσινης Ατζέντας, στην κτηνοτροφία στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. “Ειδικοί για το περιβάλλον” ισχυρίζονται πως “στην πραγματικότητα πρέπει να σταματήσει εντελώς η κτηνοτροφία και να στραφούμε σε φυτικές τροφές. Να εγκαταλείψουμε εντελώς την γεωργία για να παράγουμε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες (σ.σ. προφανώς σε εργαστήρια). Η κατανάλωση κρέατος, γάλακτος και αυγών είναι μια απόλαυση που δεν μπορούμε να αντέξουμε». Δείτε τις σχετικές δηλώσεις ΕΔΩ.

Ποιο το νέο χτύπημα στην ελληνική κτηνοτροφία – Σοβαρές οι οικονομικές συνέπειες στη χοιροτροφία και στην αγροτική οικονομία της χώρας.

Σε κινητοποίηση των Αρχών οδηγούν κρούσματα αφρικανικής πανώλης τα οποία εντοπίστηκαν σε χοίρους στις Σέρρες. Μάλιστα, με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθορίζει τα μέτρα βιοασφάλειας σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η αφρικανική πανώλη των χοίρων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας αλλά είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δεσποζόμενων και άγριων χοιροειδών, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες στη χοιροτροφία και στην αγροτική οικονομία της χώρας.

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Όπως γίνεται γνωστό με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής:

 1. Απαγορεύεται η χρήση διατροφικών υπολειμμάτων για τη σίτιση χοίρων και η απομάκρυνση των ζωικών υποπροϊόντων να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
 2. Απαγορεύεται η επαφή μεταξύ του χοίρου ή των χοίρων της εκμετάλλευσης και των χοίρων από άλλες εκμεταλλεύσεις ή αγριόχοιρων. Οι χοίροι πρέπει να διατηρούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει άμεση ούτε έμμεση επαφή με χοίρους που προέρχονται από άλλες εκμεταλλεύσεις ή με χοίρους εκτός των εγκαταστάσεων ούτε με αγριόχοιρους.
 3. Απαγορεύεται η επαφή των χοίρων της εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε μέρος σφάγιου αγριόχοιρων (συμπεριλαμβανομένου του θηρευμένου ή νεκρού αγριόχοιρου / κρέατος ή παραπροϊόντων αυτού).
 4. Ο ιδιοκτήτης (ή ο υπεύθυνος για τους χοίρους) πρέπει να λαμβάνει κατάλληλα υγειονομικά μέτρα, όπως αλλαγή ιματισμού και υποδημάτων κατά την είσοδο και την έξοδο από τη χοιροτροφική εκμετάλλευση. Η απολύμανση πρέπει να διενεργείται στην είσοδο της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης και στις εισόδους των κτιρίων.
 5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή κυνηγών με τους χοίρους της εκμετάλλευσης εντός 48 ωρών μετά τη δραστηριότητα της θήρας.
 6. Απαγορεύεται η είσοδος στη χοιροτροφική εκμετάλλευση ατόμων που δεν έχουν σχέση με αυτή, ενώ πρέπει να τηρούνται αρχεία ατόμων και οχημάτων που εισέρχονται στην εκμετάλλευση.
 7. Απαγορεύεται η σίτιση των χοίρων με χρήση φρέσκου χόρτου ή καρπών από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα της ΑΠΧ, εκτός εάν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για την αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή έχουν αποθηκευτεί σε χώρους που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από αγριόχοιρους για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη σίτιση.
 8. Απαγορεύεται η χρήση άχυρου για την στρωμνή των χοίρων προερχόμενου από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα της ΑΠΧ, εκτός εάν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για την αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή έχουν αποθηκευτεί σε χώρους που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από αγριόχοιρους για τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από τη χρήση.
 9. Τα κτίρια των εκμεταλλεύσεων πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα εισόδου σε αυτά αγριόχοιρων ή άλλων ζώων (π.χ. σκύλοι).
 10. Απαγορεύεται η διατήρηση και διαμονή χοίρων εκτός περιφραγμένων εκτάσεων.

Επιπρόσθετες απαιτήσεις

Eπιπρόσθετες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις Συστηματικές Χοιροτροφικές Εκμεταλλεύσεις πλέον των ανωτέρω:

 1. Να καθορίζονται καθαρές και μη καθαρές περιοχές στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις καθώς και διαδικασίες για τη χρήση αυτών από το προσωπικό.
 2. Να υπάρχουν διαδικασίες για την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των οχημάτων καθώς και για την τήρηση κανόνων υγιεινής από το προσωπικό.
 3. Να διασφαλίζεται ο κατάλληλος διαχωρισμός των θαλάμων παραγωγής.
 4. Απαγορεύεται η μεταφορά και η εκτροφή χοίρων από τους εργαζομένους στις οικίες τους.
 5. Να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα για τη διαχείριση των νεκρών ζώων/ζωικών υποπροϊόντων καθώς και σύστημα για την απεντόμωση/μυοκτονία στην εκμετάλλευση.
 6. Να υπάρχει ισχυρή περίφραξη περιμετρικά της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης (τσιμεντένιο περβάζι βάθους 0,5 m και γερό πλέγμα ή τοίχος χωρίς κενά ή οπές ύψους 2m).
 7. Συστήνεται η αποφυγή ενασχόλησης των εργαζομένων στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις με τη θήρα. Σε διαφορετική περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή τους με τους χοίρους εντός 48 ωρών μετά τη δραστηριότητα της θήρας.
 8. Με ευθύνη του κατόχου/υπευθύνου της εκμετάλλευσης, να υπάρχει διαρκής ενημέρωση όλων των εργαζομένων της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης για την ΑΠΧ και εκπαιδεύσεις αναφορικά με τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται.

(με πληροφορίες από ethnos. gr / photo: pixabay)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί