Στην ψηφιακή εποχή και οι δίκες: Τι προβλέπεται για τις ηλ. επιδόσεις εγγράφων σε ποινικές δίκες

Στην ψηφιακή εποχή εισέρχονται και οι ποινικές δίκες με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία poinikesepidoseis.gov.gr,

που θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την δημοσίευση της σχετικής κοινής απόφασης των υπουργών Δικαιοσύνης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά τις επιδόσεις εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα.

Όπως ορίζεται η ισχύς της απόφασης αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τις επιδόσεις κλητήριων θεσπισμάτων, κλήσεων κατηγορουμένων, διατάξεων, βουλευμάτων, αποφάσεων (πλην αποφάσεων ποινικών διαταγών και λιπομαρτύρων), των οποίων η έναρξη ισχύος ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2024.

Χρήστες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας θα είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι και επιμελητές δικαστηρίων που εξουσιοδοτούνται από την Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ προβλέπονται δύο τρόποι καταχώρησης.

poinikesepidoseis.gov.gr: Η καταχώρηση και επίδοση των εγγράφων

Ειδικότερα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται:

α. Η αυτοματοποιημένη δημιουργία και διαβίβαση του εγγράφου κατά την οποία τα στοιχεία του εγγράφου αποστέλλονται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω διεπαφής (ΑΡΙ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με την παραλαβή του εγγράφου από την «Πλατφόρμα» ξεκινάει αυτόματα η διαδικασία απόθεσης στη Θυρίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), ελέγχοντας την εγκυρότητα του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εμπλεκόμενου προσώπου.

Στη συνέχεια, η «Πλατφόρμα» διασυνδέεται με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), αντλεί από αυτό τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνση του εμπλεκομένου, εφόσον ο εμπλεκόμενος έχει εγγραφεί στο Μητρώο. Τα επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας προστίθενται στην επίδοση. Με την αυτόματη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων δημιουργείται το αντίστοιχο έγγραφο επίδοσης σύμφωνα με το πρότυπο που τηρείται στην εφαρμογή.

Με την επιτυχημένη απόθεση του εγγράφου στη Θυρίδα του πολίτη η «Πλατφόρμα» λαμβάνει σχετική απάντηση που περιλαμβάνει τις πληροφορίες σύμφωνα με τον τύπο του εγγράφου (Κλήση Μάρτυρα, Κλητήριο θέσπισμα, Κλήση Κατηγορουμένου, Διάταξη, Βούλευμα, Απόφαση, Ποινική Διαταγή) καθώς και τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης.

β. Η χειροκίνητη δημιουργία και διαβίβαση του εγγράφου κατά την οποία ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Εισαγγελίας εισέρχεται στην «Πλατφόρμα» αφού πρώτα αυθεντικοποιηθεί με τους Κωδικούς της Δημόσιας Διοίκησης και συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που αντλεί από τη δικογραφία στην ανάλογη για το κάθε έγγραφο φόρμα της «Πλατφόρμας». Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία το σύστημα διαλειτουργεί με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων δημιουργείται το αντίστοιχο έγγραφο επίδοση, σύμφωνα με το πρότυπο που τηρείται στην εφαρμογή. Όπου στον Kώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπεται η σημείωση τόπου και χρονολογίας επίδοσης ή και η επίσημη σφραγίδα και η υπογραφή του εισαγγελέα στο έγγραφο που επιδίδεται, για τις ανάγκες της ψηφιακής επίδοσης νοούνται ότι τίθενται με την θέση επί του εγγράφου των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

Ο τρόπος παραλαβής της ηλεκτρονικής επίδοσης

Σύμφωνα με την απόφαση, αφού δημιουργηθεί ηλεκτρονικά το έγγραφο της επίδοσης σύμφωνα με έναν εκ των δύο τρόπων που περιγράφονται στο άρθρο 3 το έγγραφο αποστέλλεται στη Θυρίδα του πολίτη.

Η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου πραγματοποιείται, μέσω της θυρίδας του πολίτη, με την αποστολή SMS, καθώς και με την αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως αυτό είτε έχει αντληθεί από το ΕΜΕπ, είτε από το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, είτε έχει συμπληρωθεί από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του της Εισαγγελίας, κατά τη χειροκίνητη εισαγωγή στοιχείων στην «Πλατφόρμα».

Σε περίπτωση που εντοπίζονται περισσότερα από ένα κινητά τηλέφωνα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή θα γίνεται σε όλα τα διαθέσιμα κινητά τηλέφωνα (έως τρία) και ηλεκτρονικές διευθύνσεις (έως τρείς).

(dikastiko.gr – freepik)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί