Υγεία: Ποια είναι τα 14 δικαιώματα των ασθενών

Το 2002, το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών, μαζί με μια ομάδα ευρωπαϊκών οργανώσεων πολιτών, συνέταξε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων των Ασθενών, ο οποίος έχει μεταφραστεί σε 16 γλώσσες και περιλαμβάνει τα ακόλουθα 14 δικαιώματα

Δικαίωμα σε προληπτικά μέτρα, πρόσβαση στη φροντίδα, ενημέρωση, συναίνεση, ελεύθερη επιλογή, ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα, σεβασμός του χρόνου των ασθενών, τήρηση των προτύπων ποιότητας, ασφάλεια, καινοτομία, αποφυγή περιττής ταλαιπωρίας και πόνου, εξατομικευμένη θεραπεία, δικαίωμα καταγγελίας, δικαίωμα αποζημίωσης.

Η ενίσχυση αυτών των δικαιωμάτων θα καταστεί αποτελεσματική μόνο με τη συνεργασία και τη δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων για την υγειονομική περίθαλψη σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των δικαιωμάτων των ασθενών και τις ευθύνες όλων για την εξασφάλιση του σεβασμού τους, αναφέρουν οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ.

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δικαιωμάτων των Ασθενών στις 18 Απριλίου κάθε χρόνο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου, ως κοινή ευκαιρία για ενημέρωση, συζήτηση και ανάληψη δεσμεύσεων για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των ασθενών στην Ευρώπη και σε κάθε κράτος μέλος. Για το λόγο αυτό, προσθέτουν, το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών – μαζί με πολίτες και οργανώσεις ασθενών σε όλη την Ευρώπη – ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ένα ευρωπαϊκό συνέδριο για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δικαιωμάτων των Ασθενών.

Πλέον, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών έχει γίνει ένα τακτικό ετήσιο γεγονός στην ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική ατζέντα για την ενημέρωση, τη συζήτηση και την ανάληψη δεσμεύσεων για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των ασθενών στην Ευρώπη και σε κάθε κράτος μέλος.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / photo: freepik)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί