Πώς εξουσιάζει το μυαλό μας το ασυνείδητο (βίντεο)

Μια επιστημονική εκλαΐκευση που αφορά το ασυνείδητο και πως αυτό εξουσιάζει το μυαλό μας,

σε ένα βίντεο από τις Παναπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.

Μας εξηγεί τι είναι το νέο ασυνείδητο και τι μας διδάσκει για τη συμπεριφορά μας, σύμφωνα με τη σημερινή επιστήμη.

photo unsplash