Προσωπικός γιατρός: Πώς θα γίνονται τα ραντεβού με τους ασθενείς – Νέες οδηγίες

Το σύστημα των ραντεβού για τον Προσωπικό Ιατρό θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου 2022.

Κατά συνέπεια όλοι οι ιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ως Προσωπικοί Ιατροί οφείλουν να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες για τον προγραμματισμό των ραντεβού:

  • O κάθε Προσωπικός Ιατρός θα πρέπει να ορίσει το πρόγραμμα των ραντεβού του σύμφωνα με τον αριθμό του εγγεγραμμένου πληθυσμού που έχει την δεδομένη χρονική στιγμή.
  • O πρώτος προγραμματισμός για τα ραντεβού όλων των Προσωπικών Ιατρών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 20.09.2022.

Επισημαίνεται, ότι είναι υποχρέωση όλων των Προσωπικών Ιατρών να επικοινωνήσουν με τους εγγεγραμμένους πολίτες για να συμπληρώσουν τον ιατρικό τους φάκελο, ακόμη και σε περίπτωση που δεν προσέλθουν για ραντεβού.

Η επικοινωνία πρέπει να γίνει από τον Προσωπικό Ιατρό σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο πολίτης.

Στον κάτωθι πίνακα αναφέρονται οι απαιτούμενες ώρες για την εξυπηρέτηση των πολιτών από τον Προσωπικό Ιατρό.

  • Ο προγραμματισμός των ραντεβού θα πρέπει να γίνεται στο τέλος του μήνα και για τους δύο επόμενους μήνες για κάθε Προσωπικό Ιατρό.
  • Με υποχρέωση ανανέωσης ανά μήνα σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένοι πολίτες ενός ιατρού ξεπεράσουν το όριο και απαιτείται ο προγραμματισμός επιπλέον ωρών.
  • Ο προγραμματισμός των ραντεβού για τους ιδιώτες συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ γίνεται από τους ίδιους τους ιατρούς.

Έστω ότι ένας Προσωπικός Ιατρός έχει 1.000 εγγεγραμμένους πολίτες. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να προγραμματιστούν τα ραντεβού για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Με βάση τους εγγεγραμμένους πολίτες ο συγκεκριμένος Προσωπικός Ιατρός θα πρέπει να έχει προγραμματισμένες 20 ώρες (βλ. ανωτέρω πίνακα ) για τα ραντεβού.

Παράδειγμα:

Στο τέλος του Οκτωβρίου θα πρέπει να γίνει έλεγχος για τυχόν μεταβολή στον αριθμό των εγγεγραμμένων του συγκεκριμένου Προσωπικού Ιατρού.

Έστω η περίπτωση που την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου οι εγγεγραμμένοι πολίτες στον συγκεκριμένο ιατρό έχουν ανέλθει στους 1.700. Με βάση αυτόν τον αριθμό ο Προσωπικός Ιατρός θα πρέπει να διαθέσει επιπλέον 10 ώρες για τον μήνα Νοέμβριο (30 ώρες συνολικά βλ. ανωτέρω πίνακα) και ο Δεκέμβριος θα πρέπει να προγραμματιστεί με βάση τα νέα δεδομένα, δηλαδή 30 διαθέσιμες εβδομαδιαίες ώρες για ραντεβού.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να γίνεται στο τέλος κάθε μήνα.

Επίσης σημειώνονται τα ακόλουθα:

  1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τα ραντεβού που θα προγραμματιστούν θα πρέπει έχουν διάρκεια 15 λεπτών το κάθε ένα.

Για τους πολίτες που προγραμματίζουν για πρώτη φορά ραντεβού τους στον Προσωπικό τους Ιατρό η διάρκεια του ραντεβού θα είναι 30 λεπτά (υποστηρίζεται ήδη αυτόματα από το σύστημα και δεν απαιτούνται επιπλέον ενέργειες), καθώς απαιτείται από τον ιατρό η
συμπλήρωση του Α.Η.Φ.Υ. του κάθε πολίτη κατά την πρώτη επίσκεψη του (σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ήδη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας).

  1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τυχόν προγραμματισμένα ραντεβού των πολιτών σε συμβεβλημένους οικογενειακούς ιατρούς που είναι πλέον ενταγμένοι στον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού παραμένουν ως έχουν.

ethnos/ pexels

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί