Η παιδική παχυσαρκία μια μεγάλη απειλή για τα ελληνόπουλα

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες προκλήσεις του 21ου αιώνα για τη δημόσια υγεία των παιδιών. Ο αυξανόμενος με ταχείς ρυθμούς επιπολασμός της, σε συνδυασμό με τους κίνδυνους που αυτή θέτει για την υγεία, την έχουν τοποθετήσει στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά στα επιδημιολογικά δεδομένα της νόσου, εκτιμάται ότι σε παγκόσμια κλίμακα πάνω από 22 εκατομμύρια παιδιών κάτω της ηλικίας των 5 ετών και 155 εκατομμύρια παιδιών σχολικής ηλικίας είναι παχύσαρκα. Στις ΗΠΑ ο επιπολασμός της παχυσαρκίας στους εφήβους έχει αυξηθεί δραματικά από 5% σε 13% στα αγόρια, και από 5% σε 9% στα κορίτσια μεταξύ του 1966-70 και 1988-91.
Όσον αφορά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο αριθμός των υπέρβαρων παιδιών αναμένεται να αυξάνεται κατά 1.3 εκατομμύρια παιδιών κάθε χρόνο, με περισσότερα από 300.000 από αυτά να γίνονται παχύσαρκα κάθε χρόνο χωρίς καμία δράση.

Εξίσου ανησυχητικά είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα για την παιδική παχυσαρκία στη χώρα μας. Σύμφωνα με δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη Greco (Greek Childhood Obesity Study), η οποία διεξήχθη το 2009 σε δείγμα 2.315 παιδιών ηλικίας 10-12 ετών, ο επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας ήταν 29.5% και 13.1% αντίστοιχα για τα αγόρια και 29.5% και 9% αντίστοιχα για τα κορίτσια.

Επίσης, σε μια άλλη ελληνική μελέτη, που διεξήχθη το 2009 σε δείγμα 200 παιδιών ηλικίας 10-13 ετών στην Πάτρα, έδειξε ότι τα ποσοστά του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας διαμορφώνονται σε 32% και 10.5%, αντίστοιχα. Σε συμφωνία με τις προηγούμενες μελέτες μια μελέτη, που εξέτασε τη διαχρονική εξέλιξη της παχυσαρκίας σε δείγμα 10.000 νεογνών, έδειξε ότι το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ήταν 24.3% στην ηλικία των 7 ετών, ενώ διαμορφωνόταν στο 15,1% 11 χρόνια αργότερα στην ηλικία των 18 ετών.

Τέλος, δεδομένα από την Εθνική Επιδημιολογική Μελέτη της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας για την Παχυσαρκία, που διεξήχθη σε δείγμα 3.140 παιδιών ηλικίας 6-12 ετών, υποστηρίζουν ότι το ποσοστό του υπέρβαρου διαμορφώνονται στο 31.2% στα αγόρια και στο 26.5% στα κορίτσια, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την παχυσαρκία είναι 9.4% και 6.4%, αντίστοιχα.
Ουσιαστικά, 1 στα 10 ελληνόπουλα είναι παχύσαρκα και 3 στα 10 υπέρβαρα.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα κάνουν σαφές το πρόβλημα τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθιστώντας αδήριτη ανάγκη την οργάνωση δράσεων για την αντιμετώπισή της.

Επιστημονική Ομάδα neadiatrofis.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχετικά άρθρα:

loading...
loading...