Ιριδολογία μία προγνωστική μέθοδος

Ο Ιπποκράτης είπε: "Ιδού τα μάτια, ιδού το σώμα."

Τι είναι η Ιριδολογία
Η ιριδολογία είναι μια προγνωστική επιστήμη και ποιοτική μέθοδος εκτίμησης της κατάστασης και της λειτουργίας των οργανικών συστημάτων που απαρτίζουν το ανθρώπινο σώμα, η οποία δίνει χρήσιμες πληροφορίες, ωφέλιμες για την πρόληψη της υγείας του ανθρώπου. Η ιριδολογία χρησιμοποιεί την ιριδοσκόπηση, δηλαδή τη φωτογράφιση της ίριδας των οφθαλμών με ειδική κάμερα, και την ιριδοανάλυση, δηλαδή την ανάλυση και επεξεργασία των εικόνων της ίριδας, για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες διαγνωστικές μεθόδους (βιοχημικές αίματος, ανάλυση ούρων, κοπράνων, ακτινολογικές, ραδιοδιαγνωστικές κ.α.), η ιριδολογία έχει μόνο ποιοτικό χαρακτήρα και μπορεί να διακρίνει ένα πιθανό οργανικό πρόβλημα ή μια τάση για ασθένεια, χωρίς όμως να μπορεί να τη χαρακτηρίσει ή να την κατονομάσει. Έτσι λοιπόν, ένας ιριδολόγος μπορεί να πει σε έναν ασθενή ότι πιθανότατα έχει κάποιο πρόβλημα με το συκώτι του, αλλά δεν μπορεί να κατονομάσει το είδος και τη φύση του προβλήματος.

Με την ιριδοσκόπηση μπορεί να φανεί το εάν κάποιος έχει χοληστερίνη, αλλά όχι τις τιμές της στο αίμα. Η ιριδολογία, αν και αποτελεί επιστημονικό παρακλάδι της ιατρικής, δεν αποτελεί ούτε ιατρική αλλά ούτε διαγνωστική πράξη. Ο ιριδολόγος δεν είναι απαραίτητα ιατρός, αλλά μπορεί να είναι επαγγελματίας στο χώρο της υγείας, ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον βασικές γνώσεις φυσιοπαθολογίας, ανατομίας και ανάγνωσης βιοχημικών εξετάσεων.

Tο πλεονέκτημά της
Το ανεκτίμητο πλεονέκτημα της ιριδολογίας είναι ότι μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση υγείας ενός ασθενούς στο παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον, να διακρίνει τάσεις ασθένειας και οργανικές αδυναμίες, επίκτητες ή κληρονομημένες. Για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, λέμε ότι η ιριδοανάλυση αποτελεί μια προγνωστική και όχι διαγνωστική μέθοδο, χρήσιμη για όλους τους ανθρώπους, υγιείς ή ασθενείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν τις οργανικές αδυναμίες τους και την οργανική τους κατάσταση με σκοπό την πρόληψη της υγείας τους μελλοντικά.

Η ιριδολογία μπορεί να προλάβει εμφράγματα, εγκεφαλικά, εκφυλιστικά νοσήματα και κακοήθειες πολύ πριν αυτά εμφανιστούν με συμπτωματολογία, δίνοντας χρόνο στον ασθενή και τον ιατρό του να δράσουν κατάλληλα. Η ιριδολογία είναι απολύτως απαραίτητη, ως ανεκτίμητο εργαλείο προληπτικής ιατρικής. Η ιριδοανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, παράλληλα με άλλες διαγνωστικές μεθόδους, από έναν ιατρό ως απολύτως εξατομικευμένο εργαλείο συνεκτίμησης, για την εξαγωγή ακριβέστερων, πληρέστερων συμπερασμάτων, γεγονός που μπορεί να κάνει τη θεραπεία του ασθενούς εξατομικευμένη, πιο στοχευμένη και αποτελεσματική.

Πως γίνεται ο έλεγχος της ίριδας (Ιριδοανάλυση)

Αφού ληφθεί ένα μικρό ιστορικό της υγείας του ασθενούς, στη συνέχεια ο εξεταζόμενος κάθεται στο ιριδοσκόπιο (ειδική ψηφιακή κάμερα), ένα μηχάνημα ανάλογο με αυτό των οφθαλμιάτρων, συνδεδεμένο με υπολογιστή όπου υπάρχει το πρόγραμμα επεξεργασίας της υφής της ίριδας και κάνει την ανάγνωσή της.

Έτσι λαμβάνονται αρκετές φωτογραφίες της ίριδας των δυο οφθαλμών του ασθενούς. Ανάλογα με την υφή της και τα σημάδια της γίνεται η καταγραφή και εκτίμηση των πιθανών οργανικών προβλημάτων ή των τάσεων για ασθένεια (ιριδοανάλυση).

Η ίριδα είναι σαν ένα ανοιχτό βιβλίο για τον ιριδολόγο, όπου φαίνονται οι ασθένειες που πέρασε κάποιος, οι κληρονομικές του προδιαθέσεις αλλά το σπουδαιότερο και οι ασθένειες που πρόκειται να εκδηλωθούν, πριν ακόμη δώσουν συμπτώματα. Τα πορίσματα συνεκτιμώνται με το ιστορικό του ασθενούς και συντάσσεται η τελική ιριδολογική έκθεση για τον ασθενή.


Ιριδολογία & Στρες
Η ιριδοανάλυση μπορεί να δώσει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την ψυχονοητική κατάσταση ενός ανθρώπου, να φανερώσει τάσεις κυκλοθυμικής συμπεριφοράς, φοβίες, εμμονές, παραισθήσεις, και, γενικότερα, να φανερώσει την κατάσταση του νοητικού ενός ασθενή.

  Δεδομένου ότι σχεδόν το σύνολο των συγχρόνων ανθρώπων είναι κάτω από την επήρεια ισχυρού στρες, η ιριδοανάλυση μπορεί να δείξει το επίπεδο του στρες ενός ασθενή καθώς και τα οργανικά συστήματα που σωματοποιούν το στρες αυτό.

Πηγές : www.iatronet.gr, www.naturanrg.gr/iridologia

photo pexels

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •