Άτμισμα μετά τη διακοπή του καπνίσματος: Μια πιθανή πορεία προς τον καρκίνο του πνεύμονα

Έρευνα που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο ATS 2024 δείχνει ότι οι πρώην καπνιστές που στρέφονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να αντιμετωπίσουν υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα από εκείνους που δεν καπνίζουν.

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια άτομα, διαπίστωσε αυξημένους κινδύνους καρκίνου του πνεύμονα και σχετικούς θανάτους μεταξύ των χρηστών ηλεκτρονικών τσιγάρων, ιδιαίτερα μεταξύ εκείνων που είχαν κόψει το κάπνισμα πέντε ή περισσότερα χρόνια πριν.

Μια σημαντική μελέτη διαπιστώνει ότι οι πρώην καπνιστές που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα και θνησιμότητας σε σύγκριση με τους μη χρήστες, τονίζοντας τους κινδύνους του ατμίσματος ως εργαλείο διακοπής του καπνίσματος.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Διεθνές Συνέδριο ATS 2024 της American Thoracic Society διαπίστωσε ότι πρώην καπνιστές τσιγάρων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα ή συσκευές ατμίσματος μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα από εκείνους που δεν ατμίζουν.

«Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη που καταδεικνύει τον αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα σε χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων μετά τη διακοπή του καπνίσματος», δήλωσε ο αντίστοιχος συγγραφέας Yeon Wook Kim, MD, επίκουρος καθηγητής, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Department of Internal Medicine, Seoul National University Bundang Hospital, Seongnam, Δημοκρατία της Κορέας.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή παγκοσμίως ως υποκατάστατο του παραδοσιακού καπνίσματος τσιγάρων, με πολλούς καπνιστές να τα χρησιμοποιούν ως βοήθημα για να κόψουν το κάπνισμα. Παρά αυτή την τάση, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του ατμίσματος παραμένουν ελάχιστα κατανοητές και υπάρχει έλλειψη επιδημιολογικών στοιχείων που να συνδέουν τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Στοιχεία βλάβης από ηλεκτρονικά τσιγάρα
Βιολογικές μελέτες υποδεικνύουν τους πιθανούς κινδύνους των ηλεκτρονικών τσιγάρων, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονικής τοξικότητας και του καρκίνου του πνεύμονα. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα θερμαντικά στοιχεία έχουν αποδειχθεί ότι περιέχουν καρβονυλικές ενώσεις (π.χ. φορμαλδεΰδη, ακεταλδεΰδη, ακρολεΐνη και διακετύλιο) και τοξικά μέταλλα (π.χ. χρώμιο, νικέλιο και μόλυβδος), τα οποία είναι γνωστό ότι είναι καρκινογόνα. Αυτές οι τοξίνες υπάρχουν και στα συμβατικά τσιγάρα.

«Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι κατά την ενσωμάτωση των παρεμβάσεων διακοπής του καπνίσματος για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου του πνεύμονα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πιθανές βλάβες από τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων ως εναλλακτική λύση στο κάπνισμα», είπε ο Δρ Κιμ.

Μεθοδολογία και Ευρήματα Έρευνας
Για να προσδιορίσουν τον κίνδυνο αυτών των ατόμων, οι ερευνητές αξιολόγησαν 4.329.288 άτομα με ιστορικό συμβατικού καπνίσματος που συμμετείχαν στο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Υγείας της Δημοκρατίας της Κορέας σε δύο χρονικά σημεία: 2012-2014 και 2018. Διεξήγαγαν μια παρακολούθηση τον Δεκέμβριο του 2021.

Η ερευνητική ομάδα κατηγοριοποίησε τους συμμετέχοντες σε έξι ομάδες ανάλογα με το ιστορικό καπνίσματος και την αλλαγή συνήθειας. Χρησιμοποίησαν στατιστικές αναλύσεις για να αξιολογήσουν τον κίνδυνο κάθε ομάδας να αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονα και να πεθάνει από αυτόν.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, διαπίστωσαν ότι 53.354 άτομα είχαν αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονα και 6.351 πέθαναν από καρκίνο του πνεύμονα. Οι πρώην καπνιστές που είχαν κόψει το κάπνισμα για πέντε χρόνια ή περισσότερα και χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του πνεύμονα σε σχέση με πρώην καπνιστές που το είχαν κόψει πέντε χρόνια ή περισσότερο και δεν είχαν κάνει χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων. Για τους καπνιστές που το είχαν κόψει λιγότερο από πέντε χρόνια, εκείνοι που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα διαπιστώθηκε ότι είχαν υψηλότερο κίνδυνο τόσο από καρκίνο του πνεύμονα όσο και θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα από τους μη χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Ο Δρ. Kim και οι συνεργάτες του διεξήγαγαν επίσης μια στρωματοποιημένη ανάλυση στην οποία εξέτασαν άτομα ηλικίας 50-80 ετών με ιστορικό καπνίσματος 20 ή περισσότερων πακέτων ετών, επειδή αυτά τα άτομα είναι πιθανό να παραπεμφθούν για προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του πνεύμονα σύμφωνα με τις ΗΠΑ του 2021 Η Ειδική Ομάδα Προληπτικών Υπηρεσιών (USPSTF) και οι κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου του 2023 (ACS). Οι πρώην καπνιστές αυτής της ομάδας που είχαν κόψει το κάπνισμα για πέντε ή περισσότερα χρόνια και χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα ανέφεραν υψηλότερο κίνδυνο τόσο για καρκίνο του πνεύμονα όσο και για θάνατο από καρκίνο του πνεύμονα από εκείνους που δεν χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα. Επιπλέον, οι πρώην καπνιστές που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα και είχαν κόψει το κάπνισμα λιγότερο από πέντε χρόνια πριν είχαν υψηλότερο συγκριτικό κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα.

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, «Οι κλινικοί γιατροί πρέπει να υπογραμμίσουν τις πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις της χρήσης εναλλακτικών ηλεκτρονικών τσιγάρων κατά την ενσωμάτωση των παρεμβάσεων διακοπής του καπνίσματος για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου του πνεύμονα».

photo: pixabay

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί