Το εντυπωσιακό νέο υπόστεγο των ναυπηγείων του Rosyth

Το Βασιλικό Ναυτικό ( Royal Navy ) έχει μία μακρά παράδοση ναυτοσύνης και ναυπήγησης εξαιρετικών πλοίων πράγμα που οφείλεται και στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων τους τα οποία καταλογίζονται στα πλέον σύγχρονα παγκοσμίως.

Στα πλαίσια της αύξηση των αμυντικών δαπανών  για τα επόμενα χρόνια, την οποία αποφάσισε η Βρετανική Κυβέρνηση, υπάρχουν κονδύλια για την αναβάθμιση των Ναυπηγείων τα οποία θα ναυπηγήσουν τις νέες μονάδες που θα υπηρετήσουν στο Royal Navy αλλά και θα συντηρήσουν τις υπάρχοντες και μελλοντικές μονάδες.

Στα πλαίσια των επενδύσεων αυτών, η Babcock ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βρετανική Κυβέρνηση αξίας 31.5 εκ λιρών για την κατασκευή ενός νέου υποστέγου συναρμολόγησης για τις φρεγάτες Type 31 που θα ναυπηγηθούν για λογαριασμό του Royal Navy. Το νέο υπόστεγο, του οποίου τα θεμέλια έχουν τεθεί ήδη και ο μεταλλικός σκελετός προχωρά ήδη, θα έχει μήκος  147 μέτρα, μέγεθος 3 πισινών ολυμπιακών διαστάσεων και πόρτες ύψους 30 μέτρων. Δύο πλοία θα μπορούν να συναρμολογούνται ταυτόχρονα εντός του νέου υπόστεγου.

Το έργο αυτό έχει ήδη δώσει εργασία σε 100 άτομα ενώ θα υποστηρίξει ακόμα 100 νέες θέσεις εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και επιπλέον παραγγελίες στους τοπικούς προμηθευτές της Σκωτίας. Έχοντας μάθει από προηγούμενα προγράμματα και τις δυσκολίες που αυτά παρουσίασαν, το ναυπηγείο στο Rosyth θα εγκαταστήσει  ψηφιακά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας εντός του υπόστεγου μαζί με τα απαραίτητα μηχανήματα καθώς επίσης και ο χώρος θα είναι τέτοιος ώστε να μη χρειάζεται η τοποθέτηση σκαλωσιών για την εκτέλεση των εργασιών στα υπό κατασκευή πλοία. Η ύπαρξη καλά εξοπλισμένων υπόστεγων στα ναυπηγεία επιτρέπει στους εργαζόμενους να προστατεύονται από τη φύση όπως και το υπό ναυπήγηση σκάφος αλλά και τα υλικά και μηχανήματα ενώ διευκολύνεται και η παραγωγή. Οποιαδήποτε σύγκριση με τα ελληνικά ναυπηγικά δεδομένα προκαλεί εύλογα θλίψη.

ΦΩΤΟ: Babcock