Συνεργασία της Navantia και της Naviris για το πρόγραμμα των EPC.

Το πρόγραμμα PESCO είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης στρατιωτικών πλατφορμών το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουν όσες χώρες επιθυμούν σε αυτό. Μέχρι στιγμής, οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία με την Πορτογαλία και την Κροατία να συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Για να προχωρήσει το πρόγραμμα οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτό ως κύρια μέλη πρέπει να το αναθέσουν σε ναυπηγικές εταιρείες( ναυπηγεία) τα οποία θα εκτελέσουν τη σχεδίαση και τις δοκιμές και αργότερα θα λάβουν τα ολοκληρωμένα σχέδια και θα ξεκινήσουν τη ναυπήγηση των σκαφών αυτών, εγχώρια η κάθε μία στη διαμόρφωση που επιθυμεί.

Στα πλαίσια αυτών των διεργασιών, ανακοινώθηκε η συνεργασία μεταξύ της ναυπηγικής εταιρείας Navantia της Ισπανίας και της εταιρείας Naviris η οποία είναι η εταιρεία που έχουν συστήσει η γαλλική Naval Group και η Ficantieri για να αναλάβει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PESCO των EPC.

Στα επιπλέον της ανακοίνωσης περιλαμβάνονται και οι βασικές διαστάσεις των EPC οι οποίες θέλουν τα πλοία αυτά να έχουν:

· Ελάχιστο εκτόπισμα 3.000 τόνων

· Μήκος 100 μέτρα

· Εμβέλεια 10.000 χλμ. με οικονομική ταχύτητα 14 κόμβων.

Οι Ισπανοί επιθυμούν να κατασκευάσουν μετά το 2028, συνολικά 5-6 πλοία του τύπου με διαμόρφωση ASuW( πολέμου επιφανείας ), οι Ιταλοί 8 σκάφη με διαμόρφωση ASW και παράκτια και οι Γάλλοι συνολικά 11 πλοία για παράκτια και ανθυποβρυχιακή χρήση. Όλες οι χώρες θέλουν τα πλοία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διεθνείς αποστολές μακριά από τη βάση τους και για το λόγο αυτό έχει τεθεί η εμβέλεια των 10.000 ν.μ. εμβέλειας.

Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει ορίσει κάποιο υπεύθυνο ναυπηγείο, λογικό αφού η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει ναυπηγείο λειτουργικό και ικανό, από πλευράς προσωπικού και υποδομών, για να αναλάβει το πρόγραμμα. Προφανώς, η ελληνική πλευρά θα αναθέσει το πρόγραμμα αργότερα αφού λυθούν τα προβλήματα σε ένα εκ των δύο μεγάλων ναυπηγείων της χώρας, εφόσον φυσικά υπάρχει σοβαρός σχεδιασμός που προβλέπει τη ναυπήγηση των πλοίων του τύπου η οποία θα πρέπει αν γίνει εγχώρια αφού τα σχέδια θα δοθούν λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στο πρόγραμμα.

Αν η Ελλάδα αποφασίσει να υιοθετήσει τη σχεδίαση, τότε μάλλον θα προχωρήσει στην εγχώρια ναυπήγηση μάλλον 4 το πολύ, πλοίων του τύπου, ανθυποβρυχιακής διαμόρφωσης μετά το 2027.