Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την συντήρηση 3 αεροσκαφών C-130 στο Ισραήλ – ΒΙΝΤΕΟ

Η Πολεμική Αεροπορία αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις διαθεσιμότητες των μεταφορικών αεροσκαφών C-130 καθώς η ΕΑΒ αδυνατεί να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί με αποτέλεσμα τα αεροσκάφη να μην επιδιορθώνονται.  Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχώρησε σε συζητήσεις με την Ισραηλινή Αεροπορική Βιομηχανία (Israel Aerospace Industries, IAI)  για τη μεταφορά 3 αεροσκαφών C-130 στο Ισραήλ και την […]

Η Πολεμική Αεροπορία αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις διαθεσιμότητες των μεταφορικών αεροσκαφών C-130 καθώς η ΕΑΒ αδυνατεί να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί με αποτέλεσμα τα αεροσκάφη να μην επιδιορθώνονται.  Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχώρησε σε συζητήσεις με την Ισραηλινή Αεροπορική Βιομηχανία (Israel Aerospace Industries, IAI)  για τη μεταφορά 3 αεροσκαφών C-130 στο Ισραήλ και την εκεί πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών που απαιτούνται για τα αεροσκάφη.

Ο Υπουργός απάντησε σχετικά σε ερώτηση που του ετέθη στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου και έχει ως εξής:

“Δεδομένης της χαμηλής διαθεσιμότητας των αεροσκαφών (Α/Φ) C-130 και της μη ικανοποιητικής απόδοσης της ΕΑΒ ως προς το ρυθμό συντήρησης και απόδοσης αυτών στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), μέχρι στιγμής, το ΥΠΕΘΑ εξετάζει εναλλακτικές επιλογές ως προς τη λύση του επείγοντος προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτής της διερευνητικής πρωτοβουλίας, υποβλήθηκε πρόταση από την εταιρεία Israel Aerospace Industries (ΙΑΙ) του Ισραήλ για τη συντήρηση και απόδοση στην ΠΑ τριών Α/Φ C-130 εντός συγκεκριμένου και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος.

Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την έγκριση ενεργοποίησης υποπρογράμματος για τη σύναψη Διακρατικής συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση του Ισραήλ στο πλαίσιο του ν.4705/2020 (ΦΕΚ Α΄134), για την ανάληψη από την εταιρεία IAI των εργασιών της αποσυναρμολόγησης και μεταφοράς στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Ισραήλ και την εκτέλεση 6ετούς Εργοστασιακής Συντήρησης τριών (3) αεροσκαφών (Α/Φ) C-130Η, ώστε να καταστούν ικανά πτητικά. Αναφορικά με το τελικό κόστος, αυτό θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης.

Σημειωτέον ότι η έγκριση του σχετικού υποπρογράμματος από την Βουλή των Ελλήνων δεν συνεπάγεται αυτομάτως την φάση ενεργοποίησης και υλοποίησής του.

Η σχετική απόφαση θα εξαρτηθεί από την δυνατότητα της ΕΑΒ να υλοποιήσει την πρόταση που έχει υποβάλλει. Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α) των τεσσάρων (4) Α/Φ που βρίσκονται ενταγμένα στην ΕΑΒ ΑΕ, σύμφωνα με την έγγραφη δέσμευση της ίδιας της εταιρείας, θα αποδοθούν κατά το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

· Τρία (3) εντός του τρέχοντος έτους, και

· Ένα (1) εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Εκτός των τεσσάρων Α/Φ που βρίσκονται ενταγμένα στην ΕΑΒ και των τριών Α/Φ για τα οποία εξετάζεται το σενάριο της συντήρησης αυτών από την ΙΑΙ, επιπρόσθετα υφίσταται και αριθμός Α/Φ που τελούν εν αναμονή ένταξης στην ΕΑΒ. Είναι αυτονόητο ότι, εάν η ΕΑΒ ήταν σε θέση να εγγυηθεί την έγκαιρη και εντός χρονοδιαγράμματος συντήρηση, επισκευή και απόδοση στην ΠΑ των Α/Φ C130 δεν θα ήταν αναγκαίο η ΠΑ να αναζητά εναγωνίως λύσεις εκτός πλαισίου δυνατοτήτων της ΕΑΒ.”

Η Πολεμική Αεροπορία έχει μεγάλη ανάγκη τα μεταφορικά της αεροσκάφη τα οποία αρκετές φορές επιβαρύνονται και με μεταφορές πολιτικής φύσεως, όπως οι διακομιδές ασθενών από τα ακριτικά νησιά με αποτέλεσμα επιπλέον καταπόνηση με ώρες εκτός των προβλεπομένων. Από τη στιγμή που η ΕΑΒ αδυνατεί, ορθώς το Υπουργείο προχωρά σε άμεση λύση της κατάστασης αν και το ζήτημα θα χρειαστεί μία μακροχρόνια διευθέτηση και όχι ημίμετρα όπως αυτό καθώς θα κοστίσει επιπλέον χρήματα στο Ελληνικό Δημόσιο ως λύση ανάγκης.

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί