Πρόστιμο της Ινδίας στην MBDA

Όταν γίνεται μία συμφωνία η οποία επισημοποιείται από τις απαραίτητες υπογραφές σε μία διμερή συνάντηση, τότε τοποθετούνται και ρήτρες για την ορθή εκτέλεση του έργου από πλευράς κατασκευάστριας εταιρείας/εταιρειών, με την παράβαση να κοστίζει σε χρήμα στην εταιρεία. Υποχρεώσεις δεν έχει μόνο ο αγορατσής, ως προς τις πληρωμές αλλά και την παροχή των απαραίτητων διευκολύνσεων […]

Όταν γίνεται μία συμφωνία η οποία επισημοποιείται από τις απαραίτητες υπογραφές σε μία διμερή συνάντηση, τότε τοποθετούνται και ρήτρες για την ορθή εκτέλεση του έργου από πλευράς κατασκευάστριας εταιρείας/εταιρειών, με την παράβαση να κοστίζει σε χρήμα στην εταιρεία. Υποχρεώσεις δεν έχει μόνο ο αγορατσής, ως προς τις πληρωμές αλλά και την παροχή των απαραίτητων διευκολύνσεων αλλά και ο κατασκευαστής.

Η Ινδία στα πλαίσια του μεγάλου συμβολαίου προμήθειας των δικών της 36 Rafale, αγόρασε αριθμό όπλων από την MBDA τοποθετώντας στο συμβόλαιο τις κατάλληλες ρήτρες για την περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης της παραγγελίας. Οι Γάλλοι φέρονται να έχουν αργήσει στην απόδοση των συμφωνηθέντων με αποτέλεσμα οι ινδικές αρχές να προχωρήσουν στην επιβολή προστίμου προς την MBDA ύψους λιγότερου του 1 εκ. ευρώ αλλά αρκετά κοντά σε αυτό χωρίς να διευκρινίζεται το ακριβές ποσό.

Οι Ινδοί θα πληρώσουν πολλά για το πρόγραμμα και λόγω αυτού του γεγονότος έχουν ζητήσει από τους Γάλλους τόσο χρονικές διευκολύνσεις, όσο και μεταφορά έργου στην Ινδία με τις ρήτρες να ενεργοποιούνται άμεσα ώστε να επισπεύσει ο κατασκευαστής τις παραδόσεις του.

Η MBDA βέβαια θα κάνει έφεση στην απόφαση αυτή και θα προσπαθήσει να συνεννοηθεί με το Ινδικό ΥΠΑΜ για το ζήτημα αν και χωρίς να γίνει η απαραίτητη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, οι Ινδοί δε θα μείνουν ευχαριστημένοι  και θα επιβάλλουν τα προβλέπονται από τις συμβάσεις.

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί