Προχωρά το ζήτημα των τροχοφόρων οχημάτων Μ-1117

Απαντήσεις έδωσε ο Υπουργός Αμύνης κ. Παναγιωτόπουλος σε ερώτηση στη Βουλή για το ζήτημα των μεταχειρισμένων τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων τύπου Μ-1117  τα οποία η χώρα μας ενδιαφέρεται να αγοράσει έναντι σχετικά μικρού αντιτίμου από τις ΗΠΑ. Ο Στρατός θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα οχήματα, μετά τη μεταφορά τους στη χώρα, την εργοστασιακή αξιοποίησή τους και την προσθήκη κάποιου επιπλέον εξοπλισμού, θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν τα παλαιά πλέον οχήματα των μονάδων αναγνώρισης στον Έβρο και τα νησιά.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα είχε αποστείλει προς τις ΗΠΑ LoR( Letter of Request) τη διαθεσιμότητα των συνολικά 1200 οχημάτων Μ-1117 η οποία απαντήθηκε με μία LΟΑ (Letter of Offer & Acceptance) από τις ΗΠΑ. πιο αναλυτικά, ο Υπουργός αναφέρει:

“Κατ’ αρχάς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δια της ΓΔΑΕΕ, προώθησε στις 22 Δεκεμβρίου 2020 σχετικό Letter of Request (LOR) στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες την 8 η Ιανουαρίου, τρέχοντος έτους, απέστειλαν το LOA GR-B-IAO Letter of Offer and Acceptance (LOA) GR-B-IAO, το οποίο στην παρούσα φάση εξετάζεται αρμοδίως.

Περαιτέρω, στο προσεχές διάστημα έχει επαναπρογραμματισθεί, κατόπιν διαβουλεύσεων με την αμερικανική πλευρά, η αποστολή επιτροπής του Στρατού Ξηράς στη Γερμανία για την επιθεώρηση των εκεί ευρισκομένων οχημάτων. Ο αρχικός προγραμματισμός δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί λόγω των περιορισμών που προέκυψαν εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Εν συνεχεία, η υλοποίηση επιθεώρησης (Joint Visual Inspection) από αρμόδια επιτροπή θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της σχετικής LOA, σε χρονικό διάστημα που τα μέτρα περιορισμού κατά της μετάδοσης της Covid-19 το επιτρέψουν.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχει εγκριθεί η προμήθεια μέχρι 1200 Τεθωρακισμένων Τροχοφόρων Οχημάτων Αναγνώρισης (ΤΤΟΑ) Μ1117. Οι οικονομικές λεπτομέρειες (έξοδα μεταφοράς, αποθήκευσης, λοιπά έξοδα), καθώς και τα επιμέρους θέματα προμήθειας παρελκόμενου οπλισμού, αρχικής υποστήριξης και το χρονικό πλαίσιο ενεργειών, θα καθοριστούν και θα αναλυθούν στο κείμενο της τελικής LΟΑ, η οποία θα εγκριθεί από το ΚΥΣΕΑ.”

Θυμίζεται στο αναγνωστικό κοινό ότι η πρόθεση της Ελλάδας για την αγορά των εν λόγω οχημάτων έχει γίνει από πέρυσι αλλά λόγω της πανδημίας και άλλων καθυστερήσεων, η διαδικασία είχε κολλήσει .