Προχωρά κανονικά η επιχειρησιακή αξιοποίηση των ελικοπτέρων “Kiowa”

Η Ελλάδα προμηθεύτηκε από τις ΗΠΑ το 2019 συνολικά 70 ελικόπτερα ΟΗ-58D Kiowa τα οποία και ενέταξε στις δυνάμεις της Αεροπορίας Στρατού. Βασικό ζήτημα από τη στιγμή που τα ελικόπτερα έφθασαν στην Ελλάδα ήταν αν θα ήταν δυνατή η πλήρης επιχειρησιακή αξιοποίησή τους και η γενική κατάσταση του υλικού που παραλήφθηκε. Σε απάντηση του Υπουργού Εθνικής άμυνας […]

Η Ελλάδα προμηθεύτηκε από τις ΗΠΑ το 2019 συνολικά 70 ελικόπτερα ΟΗ-58D Kiowa τα οποία και ενέταξε στις δυνάμεις της Αεροπορίας Στρατού. Βασικό ζήτημα από τη στιγμή που τα ελικόπτερα έφθασαν στην Ελλάδα ήταν αν θα ήταν δυνατή η πλήρης επιχειρησιακή αξιοποίησή τους και η γενική κατάσταση του υλικού που παραλήφθηκε. Σε απάντηση του Υπουργού Εθνικής άμυνας κ. Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση των κύριων βουλευτών Β. Κερκέρογλου και Γ. Φραγγίδη, ο υπουργός απάντησε ότι αυτή προχωρά κανονικά ενώ το κόστος αγοράς των ελικοπτέρων σχεδόν έχει αποπληρωθεί. Πιο αναλυτικά:

“Κατ’ αρχάς, το συνολικό ύψος του συγκεκριμένου υποπρογράμματος ανέρχεται σε 46.703.524 δολάρια ΗΠΑ (USD) και το ποσό των εκταμιεύσεων μέχρι σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 46.655.895 USD. Περαιτέρω, το σύνολο των εβδομήντα (70) παραληφθέντων ελικοπτέρων (Ε/Π) δύναται να επανέλθει σε πτήσιμη κατάσταση.

Το πρόγραμμα επιχειρησιακής ένταξης μέσω της διαδικασίας ενεργοποίησης (regeneration) και συντήρησης των Ε/Π είναι σε εξέλιξη και υλοποιείται κανονικά, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής σχεδίασης. Σε κάθε περίπτωση, το Γενικό Επιτελείο Στρατού μεριμνά για την κάλυψη όλων των αναγκών συντήρησης και επαναφοράς σε πτήσιμη κατάσταση, μέσω των υπαρχόντων διακρατικών συμφωνιών και λοιπών συμβάσεων προμηθειών. Παράλληλα, βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού και της σχετικής νομοθεσίας, υποπρόγραμμα διετούς διάρκειας για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (Follow On Support)» των Ε/Π, ενώ έχει προβλεφθεί η αξιοποίηση έως δέκα (10) Ε/Π, ως εναλλακτική πηγή ανταλλακτικών, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες, για την υποστήριξη των υπολοίπων εξήντα (60) Ε/Π.

Επίσης, από το σύνολο των παραληφθέντων Ε/Π, τα τριάντα έξι (36) έχουν σχεδιαστεί για ανάληψη επιχειρησιακών αποστολών, διαθέτοντας πλήρες «πακέτο» επικοινωνιών, αεροναυτιλίας, ραδιοναυτιλίας και οπλικών συστημάτων. Τα υπόλοιπα είκοσι τέσσερα (24) που αρχικά θα χρησιμοποιηθούν μόνο ως εκπαιδευτικά, θα έχουν -2- βασικό εξοπλισμό επικοινωνιών και ναυτιλίας ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες. Διευκρινίζεται ότι, καθώς όλα τα Ε/Π προέρχονται από κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ικανότητας, όλα τα προαναφερθέντα συστήματα των τριάντα έξι (36) Ε/Π, μπορούν να τοποθετηθούν και να αξιοποιηθούν σε οποιοδήποτε από τα εβδομήντα (70) Ε/Π. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο παράγοντας που καθορίζει τον ρυθμό αξιοποίησης των Ε/Π είναι η υφιστάμενη επιχειρησιακή σχεδίαση.”

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί