Ποιο σοβαρό ελάττωμα του F-35 μειώνει τις δυνατότητές του και πονοκεφαλιάζει τους σχεδιαστές του;

Ένα ελάττωμα που μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο ουραίο τμήμα των F-35 όταν το αεροσκάφος πρέπει να διατηρήσει παρατεταμένες υπερηχητικές ταχύτητες, δεν αξίζει να επιλυθεί και θα αντιμετωπιστεί, και αντ ‘αυτού, θα “επιλυθεί’ με την αλλαγή των παραμέτρων πτήσης, σύμφωνα με όσα ανέφερε το Joint Program Office που είναι υπεύθυνο για τη συνολική λειτουργία του προγράμματος του F-35 στο Defense News.

Το ελάττωμα, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Defense News το 2019, αφορά το γεγονός ότι σε εξαιρετικά μεγάλα υψόμετρα, τα F-35 του Αμερικανικού Ναυτικού και του Σώματος Πεζοναυτών μπορούν να πετάξουν με υπερηχητικές ταχύτητες για πολύ μικρό διάστημα, προτού υπάρξει κίνδυνος δομικής ζημιάς και απώλειας ικανότητας stealth.

Η διόρθωση του προβλήματος, εκτός από κοστοβόρα θα χρειαστεί και κάποιο απροσδιόριστο, αλλά προφανώς μεγάλο διάστημα.

Η λύση επομένως δεν μπορούσε να είναι άλλη από την αλλαγή του φακέλου πτήσης, επιβάλλοντας περιορισμό στη χρονική διάρκεια που το αεροσκάφος θα πετά σε υπερηχητικές ταχύτητες. Επομένως, τα F-35B και F-35C θα συνεχίσουν να πετούν δίχως να γίνει κάποια διόρθωση σε αυτό τον τομέα.


onalert / photo: video screenshot

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί