Παραγγέλθηκαν οι πρώτες MTU για της φρεγάτες FFG-C των ΗΠΑ

Οι διαδικασίες για την έναρξη της ναυπήγησης των νέων φρεγατών του Ναυτικού των ΗΠΑ με την ονομασία FFG-62 “Constellation” έχουν ξεκινήσει  με αναβαθμίσεις να τρέχουν στα ναυπηγεία της Ficantierri USA της οποίας η σχεδίαση επιλέχθηκε για τις FFG-62, παραγγέλλονται ήδη υλικά και συστήματα ενώ ήδη έχουν παραγγελθεί μερικά υποσυστήματα και έχουν καθοριστεί άλλα.

Μία ακόμα παραγγελία έγινε και αφορά της ηλεκτρογεννήτριες  με συνολικά 4 να παραγγέλλονται τύπου MTU 20V 4000 M53B ισχύος 3 MW. Η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς στα πλοία κλάσης FFG-Cθα είναι της τάξεως των 12 MW και η παραγγελία αυτή αφορά μάλλον το πρώτο πλοίο της κλάσης και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες παραγγελίες των εν λόγω γεννητριών.

Το συγκρότημα ηλεκτρικής ισχύος ενός πλοίου είναι και αυτό που δίνει την ηλεκτρική τροφοδοσία σε όλα τα συστήματα του πλοίου και το Ναυτικό των ΗΠΑ είχε ζητήσει ως όρο στο διαγωνισμό την ύπαρξη στα πλοία εξ αρχής, μεγάλης εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν σε αυτά εύκολα μελλοντικά, τα υπό ανάπτυξη όπλα λέιζερ των ΗΠΑ.