Προκήρυξη για 41 θέσεις στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων – Ποια καθήκοντα αφορά

Επείγουσα προκήρυξη, μέσω της οποίας ανοίγουν 41 θέσεις στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, υπέγραψε ο υπουργός, Αναπληρωτής Εθνικής Άμυνας, κ. Φώτης Κουβέλης.

 

Η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, με το οποίο θα καλυφθούν ανάγκες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρόσληψης οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις, πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΝΔ εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της προκήρυξης, και συγκεκριμένα μέχρι 15:00 της 12/7/2018 συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Σχετικά άρθρα:

loading...
Close Menu