Ιταλία: Ο ιός εμποδίζει και τις αμυντικές βιομηχανίες

Η Ιταλία έχει μπεί σε μία πολύ δύσκολη περίοδο με την εξάπλωση του κορονοϊού με αποκλεισμούς ολόκληρων πόλεων, υποχρεωτική καραντίνα σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες και φυσικά όλα αυτά δε θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν και τις αμυντικές βιομηχανίες.

Οι δύο μεγαλύτερες Ιταλικές αμυντικές βιομηχανίες, η Ficantieri και η Leonardo έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς ο ιός δεν έχει αφήσει περιθώρια και υπάρχει ο φόβος για εξάπλωση.

ΗFicantieri έχει απαγορεύσει τα ταξίδια στο εξωτερικό για τους υπαλλήλους της εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος που αφορά την εταιρεία ενώ στα ναυπηγεία της αποφάσισε αυτά να λειτουργούν με βάρδιες ώστε να απασχολείται στις εγκαταστάσης της λιγότερο προσωπικό ανά στιγμή.

Αντίστοιχα και η Leonardo απαγόρευσε τα ταξίδια και επέβαλε όπου ήταν δυνατό η εργασία να γίνεται από το σπίτι και όσοι πρέπει να παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις έρχονται σε βάρδιες, σε μικρό αριθμό και με πλήρη μέτρα προστασίας.

ΦΩΤΟ unsplash