Ισραηλινά ραντάρ αγοράζει η Σλοβακία

Το Σλοβακικό Υπουργείο Αμύνης ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια συνολικά 17 νέων ραντάρ από το Ισραήλ και συγκεκριμένα από την IAI ( Israel Aerpospace Industries ) έναντι οικονομικού τιμήματος της τάξεως των 148.2 εκ ευρώ με συμφωνία G-to-G ( Goverment to Goverment)

Τα ραντάρ που επιλέχθηκαν είναι του τύπου ELM-2084 MMR τα οποία είναι ραντάρ πολλαπλών αποστολών, αυτοκινούμενα με τεχνολογία 3D AESA και μπορούν να εκτελούν αποστολές αεράμυνας και εντοπισμού του εχθρικού πυροβολικού. Σε λειτουργία αεράμυνας το ραντάρ μπορεί να εντοπίζει και να κατηγοριοποιεί όλους τους υπάρχοντες τύπους εναέριων στόχων ενώ δίνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στους χειριστές του. Σε λειτουργία αντιπυροβολικού, μπορεί να εντοπίζει τα επερχόμενα βλήματα όλμων, βλημάτων πυροβολικού και ρουκετών και να εντοπίζει τη  θέση των συστημάτων που τα βάλουν έτσι ώστε να υπάρξει άμεσα απάντηση από φίλια μέσα. Το Σύστημα Ελέγχου Πυρός του ραντάρ διαθέτει uplink με το οποίο μπορεί να μεταδώσει πληροφορίες σε  άλλα αντιβαλλιστικά συστήματα και συστήματα αεράμυνας επιφανείας-αέρος.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έχουν ως εξής:

·         Εμβέλεια 256 ν.μ. σε λειτουργία αντιαεροπορικής κάλυψης και 100 χλμ. σε λειτουργία αντιπυροβολικού

·         Κάλυψη 120° στο αζιμούθιο ή 360° σε περιστρεφόμενη λειτουργία όταν βρίσκεται σε ρόλο αεράμυνας και 120° σε λειτουργία αντιπυροβολικού

·         Ανύψωση 50° κ 100kft

·         Ακρίβεια 0.3% σε διάταξη αντιπυροβολικού στο CEP και υψηλή ακρίβεια σε ED λειτουργία στην απεικόνιση.

·         Μπορεί να παρακολουθήσει έως 1100 στόχους σε λειτουργία αεράμυνας και 200 στόχους σε λειτουργία αντιπυροβολικού