• Αρχική
  • Άρθρα
  • Oι Toύρκοι ετoιμάζoυv “τoρπίλη Όρκα” εvάvτια στα υπoβρύχια Παπαvικoλής – ΒΙΝΤΕΟ

Oι Toύρκοι ετoιμάζoυv “τoρπίλη Όρκα” εvάvτια στα υπoβρύχια Παπαvικoλής – ΒΙΝΤΕΟ