Δοκιμές στην ηλεκτρομαγνητική θωράκιση των αρμάτων Leopard

To Ινστιτούτο Αμυντικών Επιστημών για τεχνολογίες θωράκισης, προχώρησε στην ανανέωση της παλμογεννήτριας υψηλής ισχύος που διαθέτει μετά από 40 χρόνια υπηρεσίας της προηγούμενης και εγκατέστησε νέα παλμογεννήτρια.

Η νέα γεννήτρια έχει τη δυνατότητα να δώσει συνολική τάση 1.2 εκ. Volt τα οποία διαρρέουν τις κεραίες στο πεδίο δοκιμών, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να διαρρέεται από 60 KV (60.000 Volts) με τις κεραίες να απέχουν μεταξύ τους 1 μέτρο.

Η συνολική ισχύς της γεννήτριας είναι αρκετή ώστε να εκτελεστούν πειράματα αντοχής των θωρακίσεων και των συστημάτων που φέρουν διάφορα οχήματα, σε συνθήκες που προσομοιάζουν προσβολή από Ηλεκτρομαγνητικό Παλμό (ΕΜΡ) που παράγεται ακόμα και από πυρηνική έκρηξη. Μία πολύ καλή ικανότητα του νέου συστήματος είναι ότι μπορεί να διαχέει την ηλεκτρική ισχύ ομοιόμορφα πάνω στις επιφάνειες στις οι οποίες τίθονται υπό τάση.

Με την ανανέωση του εξοπλισμού, η Διεύθυνση υπέβαλλε σε δοκιμές άρμα μάχης Leopard 2 A7 οι οποίες προσομοίαζαν την προσβολή του άρματος από ηλεκτρομαγνητικό παλμό 1 εκ Volt τάσης επί της θωράκισής του. Στόχος, να διαπιστωθεί η ικανότητα της θωράκισης να απορροφήσει έναν ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό παλμό ώστε να συνεχίσει να είναι λειτουργικό το άρμα και να μην ‘ψηθούν’ όλα τα υποσυστήματά του.

Θα ακολουθήσουν δοκιμές από το Ινστιτούτο και σε άλλα οχήματα και συστήματα που υπηρετούν στη Bundeswehr αλλά και όλων των νέων συστημάτων που κατασκευάζονται στη Γερμανία.