Ρωσικοί όλμοι σε δράση!

Δείτε ένα απόσπασμα των ασκήσεων της 5ης ρωσικής στρατιάς της ανατολικής στρατιωτικής διοίκησης: