• Αρχική
  • Άρθρα
  • Από τον Μάρτιο του 2022 και έπειτα η απόφαση για τυχόν διάθεση καταδρομικών Ticonderoga και παράκτιων πλοίων LCS από τις ΗΠΑ σε συμμάχους

Από τον Μάρτιο του 2022 και έπειτα η απόφαση για τυχόν διάθεση καταδρομικών Ticonderoga και παράκτιων πλοίων LCS από τις ΗΠΑ σε συμμάχους

Σύμφωνα με την αναφορά της επιτροπής άμυνας για το οικονομικό έτος 2022 η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του USN να αποσύρει κάποια εκ των παλαιότερων καταδρομικών κλάσης Ticonderoga και συνολικά 7 παράκτιων περιπολικών (LCS), θεωρεί ότι είναι πιθανό να μπορεί να γίνει η διάθεση αυτών σε συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή αναθέτει στον Υπουργό Αμύνης των ΗΠΑ να συντάξει έκθεση στην οποία θα αναφέρεται το αν είναι εφικτή η παράδοση των πλοίων αυτών σε συμμάχους ή δανεισμού τους με αντίτιμο και επιστροφή τους στην κυριότητα των ΗΠΑ μετά την πάροδο των ετών μίσθωσης και φυσικά το πόσο κάτι τέτοιο θα ενισχύσει τις δυνατότητες των συμμάχων των ΗΠΑ και την αύξηση της ομοιοτυπίας αυτών με το USN.

Εκτός αυτών, η Επιτροπή ζητά η έκθεση να έχει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει για το κόστος τέτοιας μετάβασης, το κόστος επισκευών που απαιτούν τα πλοία, αλλαγής της διαμόρφωσής τους, αλλαγών σε αυτά, τα γενικότερα κόστη μεταφοράς τους σε τρίτα ναυτικά αλλά και το ρίσκο μίας τέτοιας διαδικασίας.

Η παραπάνω έκθεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2022 και οι αποφάσεις για τυχόν παραχώρηση των Ticonderoga και των LCS που θα αποσυρθούν από το USN, θα ληφθεί μετά την ημερομηνία αυτή με τις διαδικασίες για κάτι τέτοιο να είναι πολύμηνες και άγνωστο αν το Κογκρέσο θα εγκρίνει κάτι τέτοιο.

Την ίδια στιγμή οι Αμερικανοί αναφέρουν ότι υπάρχουν σύμμαχες  χώρες που έχουν ζητήσει πλοία, ειδικά τα Ticonderoga χωρίς όμως να τις κατονομάζουν.