• Αρχική
  • Άρθρα
  • Αναρτήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ έτους 2020-21 – Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων

Αναρτήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ έτους 2020-21 – Πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων

Αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με ΑΔΑ: 6Δ0Ρ6-ΓΓΑ, η προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών( ΑΣΣΥ), ακαδημαϊκού έτους 2020-21. Η υποβολή της αίτησης θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής που βρίσκεται στην τοποθεσία

 https://www.asei-assy.mil.gr, η οποία θα δέχεται αιτήσεις από αύριο 13 Μαΐου έως την Παρασκευή 29 Μαΐου.

   ΟΙ υπόλοιπες ημερομηνίες έχουν ως εξής:

   – Έκδοση κατάστασης υποψηφίων µε ελλιπή δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

   -Υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 24:00.

   – Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος-χρόνος):Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020.

   Έλληνες εξωτερικού

   – Υποβολή αίτησης-δικαιολογητικών από την Τετάρτη 08 Ιουλίου και ώρα 00:00 έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 24:00.

   – Έκδοση κατάστασης υποψηφίων µε ελλιπή δικαιολογητικά έως τη ∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2020.

   – Υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 31Ιουλίου 2020 και ώρα 24:00

   – Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος-χρόνος): Τετάρτη 05 Αυγούστου 2020.

   Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι και υποψήφιες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

   α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπουν οι οργανισµοί λειτουργίας τους

   β. Να ενηµερωθούν για τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

    * Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επίσημη Ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ.\


photo