Νέο σύστημα παρεμβολών για τα Αυστραλέζικα Growler (ΒΙΝΤΕΟ)

Growler
Στις 10 Αυγούστου,

η Αυστραλέζα Υπουργός Αμύνης Hon Linda Reynolds ανέφερε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Αυστραλίας και Η.Π.Α. για την ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικών παρεμβολών επόμενης γενιάς με το οποίο θα εξοπλιστούν τα E/A-18 Growler της Αυστραλέζικης Αεροπορίας.

Υπογράφηκαν δύο νέα συμβόλαια με την αμερικανική πλευρά τα οποία επεκτείνουν τη συνεργασία τους έτσι ώστε να αναπτυχθούν τα νέα συστήματα. Το πρώτο συμβόλαιο αφορά στην παραγωγή, συντήρηση και ανάπτυξη του συστήματος ALQ-249(V)1 το οποίο είναι ένας ηλεκτρονικός παρεμβολέας στο μέσο πεδίο συχνοτήτων. Το νέο σύστημα ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες και περισσότερο εξελιγμένες μεθόδους παρεμβολών καθώς χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και θα επιτρέψει στην Αυστραλέζικη Αεροπορία να διατηρήσει την ομοιότητά της με τα αντίστοιχα αεροσκάφη των Η.Π.Α.

Το δεύτερο συμβόλαιο αφορά την ανάπτυξη του παρεμβολέα επόμενης γενιάς ο οποίος θα λειτουργεί στις χαμηλές συχνότητες και θα είναι ο αντικαταστάτης των ALQ-99 οι οποίοι είναι οι τακτικοί παρεμβολείς που είναι τοποθετημένοι στα εν υπηρεσία E/A-18 Growler.

Οι νέοι παρεμβολείς θα δρουν συνδυαστικά στα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου της Αυστραλέζικης αεροπορίας παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των αποστολών στους χρήστες τους. Τα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου μπορούν να παρεμβάλουν εισερχόμενα σήματα, να εκτελέσουν ηλεκτρονική απαγόρευση μίας περιοχής ή να ” εξαπατήσουν” με δικά τους σήματα τα αντίπαλα συστήματα. Συνολικά 11 αεροσκάφη E/A-18 Growler υπηρετούν στην Αυστραλέζικη Αεροπορία και θα αναβαθμιστούν οι παρεμβολείς τους.