Απίστευτη απογείωση μεταγωγικού από αποξηραμένη λίμνη