ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ εμβολιασμός ΚΑΙ σε φοιτητές!!! Ποιους αφορά – Διάταξη «ΒΟΜΒΑ»

Δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος αν δεν εμβολιαστούν!!!!!!

Όλοι οι φοιτητές δημόσιων πανεπιστημίων αλλά και οι σπουδαστές σε ΙΕΚ και Κολέγια, θα πρέπει να κάνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το εμβόλιο, άπαξ και κάνουν πρακτική άσκηση σε δομές Υγείας.

Ειδικότερα, με τροπολογία που κατέθεσε προχτές το υπουργείο Υγείας στο σχέδιο νόμου «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», προβλέπεται υποχρέωση εμβολιασμού για τον COVID και για τους φοιτητές και σπουδαστές, οι οποίοι συμμετέχουν κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας, τουτέστιν αναφέρεται ρητά ότι προσωπικό των δομών που εμπίπτουν εφαρμογής του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) που εμβολιάζεται υποχρεωτικά, συμπεριλαμβάνει και τα φυσικά πρόσωπα που διεξάγουν πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών οποιασδήποτε βαθμίδας.

Η ΔΙΑΤΑΞΗ αναφέρει ρητά ότι το προσωπικό των δομών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) που εμβολιάζεται υποχρεωτικά συμπεριλαμβάνει και τα φυσικά πρόσωπα που διεξάγουν πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών οποιασδήποτε βαθμίδας, ενώ θέτει ειδική προθεσμία για την πρώτη ή μοναδική δόση των φοιτητών και σπουδαστών, για τους οποίους εισάγεται υποχρέωση εμβολιασμού, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος συμμόρφωσής τους.

Προβλέπεται επιπλέον ότι  φοιτητές και σπουδαστές πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή την μοναδική δόση έως την 30ή Σεπτεμβρίου, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: Στην περίπτωση φοιτητών, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας και ο διδάσκων κάθε μαθήματος, καθώς και στην περίπτωση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. και των Κολεγίων, οι Διοικήσεις τους και οι εκπαιδευτές των αντίστοιχων μαθημάτων υποχρεούνται να μην επιτρέπουν την συμμετοχή του φοιτητή ή του σπουδαστή σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται εντός των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των ιδιωτικών δομών υγείας.

Διαβάστε τα άρθρα 36-37 στην παρακάτω διάταξη:

ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

LATEST

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί