• Αρχική
  • Άρθρα
  • Θεσσαλονίκη: Στη διάβρωση των χαλύβδινων οπλισμών του τσιμεντένιου αγωγού της Αραβησσού, οφείλεται η θραύση του τον Μάρτιο του 2018

Θεσσαλονίκη: Στη διάβρωση των χαλύβδινων οπλισμών του τσιμεντένιου αγωγού της Αραβησσού, οφείλεται η θραύση του τον Μάρτιο του 2018

Στη διάβρωση των χαλύβδινων οπλισμών του τσιμεντένιου αγωγού της Αραβησσού οφείλεται η θραύση του τον Μάρτιο του 2018,

η οποία είχε αφήσει επί μέρες χωρίς νερό μεγάλες περιοχές της πόλης, όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), που παραδόθηκε στην Εταιρεία ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ). Με το πόρισμά του, το ΤΕΕ/ΤΚΜ δίνει απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων που απασχόλησαν την κοινή γνώμη -πολιτών και εκπροσώπων φορέων- πέρυσι τον Μάριο, και βάσει της πραγματογνωμοσύνης τους, οι μηχανικοί του φορέα εκτιμούν ότι η μέθοδος που ακολούθησε το τεχνικό προσωπικό της ΕΥΑΘ για την αποκατάσταση του αγωγού ήταν η ενδεδειγμένη, η διάρκεια των εργασιών ήταν εύλογη, ενώ και στο θέμα της διανομής των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού στην πόλη φαίνεται ότι αξιοποιήθηκαν στο έπακρο οι δυνατότητες του υπάρχοντος υδροδοτικού συστήματος.

Σχετικά με τα αίτια της βλάβης, οι μηχανικοί του ΤΕΕ επισημαίνουν στο πόρισμά τους ότι η η οξείδωση των χαλύβδινων οπλισμών του αγωγού, που προκάλεσε και τη θραύση του, οφείλεται στο αλκαλικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ο αγωγός στην περιοχή, ενώ αποκλείουν το ενδεχόμενο κακών χειρισμών κατά τη λειτουργία του.

Συγκεκριμένα, οι μηχανικοί του ΤΕΕ/ΤΚΜ χαρακτηρίζουν στο πόρισμά τους ως ενδεδειγμένη την τεχνική διαδικασία που ακολουθήθηκε από την ΕΥΑΘ για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ σε ό,τι αφορά τον χρόνο που διήρκησαν οι εργασίες, τονίζουν ότι ήταν λογικός, με δεδομένες τις δυσκολίες που υπήρχαν: εκκένωση μεγάλου όγκου νερού, διαμόρφωση ασφαλών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό, μέτρα προστασίας του ίδιου του αγωγού και έλεγχος της ποιότητας του νερού.

Για το θέμα της διανομής του διαθέσιμου νερού στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης στο προαναφερόμενο διάστημα, στο πόρισμα του ΤΕΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνεται ότι το έλλειμμα άγγιζε τότε τα 60.000 κ.μ. νερού/ ημερησίως. Τονίζεται δε ότι οι καταναλώσεις ενδέχεται να ήταν μέχρι και διπλάσιες λόγω των έκτακτων συνθηκών, ενώ κατά προτεραιότητα έπρεπε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της ΒΙΠΕΘ και των νοσοκομείων (αυτές έφταναν στο 24% του διαθέσιμου νερού). Με τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη τις χρόνιες αδυναμίες του δικτύου μεταφοράς και διανομής, η ΕΥΑΘ λειτούργησε στα πλαίσια των δυνατοτήτων που είχε υπό τις έκτακτες αυτές συνθήκες, εκτιμούν οι μηχανικοί του ΤΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μηχανικοί του ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνουν κυρίως να εξεταστούν οι εναλλακτικές είτε της συντήρησης είτε της αντικατάστασης του αγωγού, ο οποίος κατασκευάστηκε πάνω από 40 χρόνια πριν, όπως και η περαιτέρω αυτοματοποίηση του δικτύου μεταφοράς – αποθήκευσης και διανομής του νερού, “μέτρα για τα οποία η διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη από την πρώτη ώρα μεριμνήσει”, όπως τονίζει στη σημερινή της ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται προ πυλών η ανάθεση του έργου “Συμφωνία – πλαίσιο για την ενίσχυση – επισκευή του υδαταγωγού Αραβησσού”, προϋπολογισμού 5,4 εκατ. ευρώ και ο ανάδοχος θα αναλάβει την ενίσχυση και επισκευή του τσιμεντένιου αγωγού, με στόχο να συντηρηθεί προληπτικά και σε πλήρη λειτουργία για πρώτη φορά από κατασκευής του, το 1976. Παράλληλα, όπως επισημαίνει στη σημερινή της ανακοίνωση η ΕΥΑΘ ΑΕ, η εταιρεία προχωρά συμπληρωματικά το διπλό έργο ανίχνευσης διαρροών στον αγωγό, αφενός με τη βοήθεια δορυφόρου (radar) και, αφετέρου, με εσωτερική τηλεπισκόπηση με την ακουστική μέθοδο, ενώ βρίσκεται στη φάση επιλογής αναδόχου, το έργο της επέκτασης του τηλε-ελέγχου και αυτοματισμού (SCADA) του δικτύου ύδρευσης,προϋπολογισμού 4,1 εκατ. ευρώ, ενώ έχει προχωρήσει και η ζωνοποίηση του δικτύου.

Σε ό,τι αφορά το έργο της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ Α2 φάση), το οποίο κατά τη διάρκεια της περσινής βλάβης η διοίκηση της εταιρείας ανέδειξε ως μείζονος σημασίας για τη διαχείριση έκτακτων υδροδοτικών αναγκών, βρίσκεται στη φάση της έγκρισης των τευχών δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να ακολουθήσει η προκήρυξη της κατασκευής του. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΥΑΘ είχε ζητήσει από το ΤΕΕ/ΤΚΜ τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης με έγγραφό της στις 7 Απριλίου 2018.

photo:pexels