Φορολογικές δηλώσεις 2023: Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή – Τι ισχύει για τους έγγαμους

Εντός του Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2023. Ξεχωριστή δήλωση μπορούν να υποβάλουν μόνο όσα έγγαμα ζευγάρια έκαναν αίτηση έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση που υπάρχει έγγαμη σχέση και οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται χωριστά, αν ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στην κύρια κατοικία, είτε είναι ιδιόκτητη είτε δωρεάν παραχωρημένη, ούτε συμμετέχει ως μισθωτής στη μισθωμένη κύρια κατοικία, οφείλει, στη χωριστή δήλωσή του να συμπληρώσει τον κωδικό 801 του πίνακα 6 με τον ΑΦΜ του άλλου συζύγου.

Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσει και τον κωδικό 092 που αφορά τη φιλοξενία, επιλέγοντας, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο», η οποία περιλαμβάνεται στον αναδυόμενο πίνακα επιλογών.

Όσον αφορά στα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, αυτά θεωρούνται «εξαρτώμενα» μόνο εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερέβη εντός του 2022 τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

Σε κάθε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης από εγγάμους ή Μέρη Συμφώνου Συμβίωσης ΜΣΣ, που έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με τουλάχιστον 67% αναπηρία τα οποία δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, οι κωδικοί 005 και 006 του πίνακα 3 στους οποίους πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των τέκνων αυτών για την εξασφάλιση μείωσης φόρου 200 ευρώ συμπληρώνονται μόνο από τον σύζυγο ή το ένα ΜΣΣ.

Αν ο φόρος του δεν επαρκεί για να αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό της έκπτωσης, τότε το ποσό αυτό πιστώνεται, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, στον φόρο της συζύγου ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης.

Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία έγγαμοι φορολογούμενοι ή ΜΣΣ έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις και έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% που δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, η μείωση φόρου των 200 ευρώ, πραγματοποιείται άπαξ, μόνο σε έναν σύζυγο/ΜΣΣ, χωρίς να μεταφέρεται το δικαίωμα πίστωσης φόρου στον άλλο σύζυγο/ΜΣΣ.

Τέλος, σε περίπτωση έγγαμων που είναι και οι δύο μισθωτοί ή συνταξιούχοι με εξαρτώμενα τέκνα και υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, πρέπει και οι δύο να συμπληρώσουν τα στοιχεία των τέκνων στον πίνακα 8 της δήλωσης αν θέλουν να λάβουν και οι δύο το αφορολόγητο.

(ethnos. gr / photo: eurokinissi)

Κύρια Θέματα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κάθε μέρα μαζί