Τα πρωτόκολλα του Σαμαέλ 16

(μέρος 16ο)

Πρωτόκολλο Δέκατο Έκτο

 • 16.1 Κάτω από την προοπτική της καταστροφής κάθε ξένης συγκεντρωτικής δύναμης, θα καταργήσουμε τα πανεπιστήμια, τα οποία αποτελούν τον πρώτο σταθμό του συγκεντρωτισμού, και θα ιδρύσουμε νέα με διαφορετική μορφή. Οι Πρυτάνεις και οι καθηγητές τους, θα προετοιμάζονται μυστικά για το έργο τους και θα τους δίνονται μυστικά λεπτομερή προγράμματα συγκεκριμένων ενεργειών και πράξεων, από τα οποία δεν θα μπορούν να παρεκλίνουν ούτε κατά μία κεραία. Επιπλέον, θα διορίζονται με ιδιαίτερη προσοχή και θα εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από την κυβέρνηση.
 • 16.2 Θα αποκλείσουμε από τη διδασκαλία το πολιτικό δίκαιο και οποιαδήποτε αναφορά σε πολιτικά ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα θα διδάσκονται μόνο σε μερικές δεκάδες προσώπων που θα εκλέγονται λόγω εξαιρετικών προσόντων. Από τα πανεπιστήμια δεν πρέπει να αποφοιτούν παιδάκια, που συντάσσουν τα συνταγματικά νομοσχέδια με τον τρόπο που θα συνέθεταν κωμωδίες ή τραγωδίες, ή που ασχολούνται με πολιτικά ζητήματα, για τα οποία ούτε και οι γονείς τους δεν έχουν ιδέα.
  Η κακή γνώση, που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν για τα πολιτικά ζητήματα, δημιουργεί ουτοπιστές και κακούς πολίτες. Μπορείτε και μόνοι σας να καταλάβετε σε ποιά κατάσταση έφερε τους ανθρώπους η γενική μόρφωσή τους. Αναγκαστήκαμε να εισάγουμε στη μόρφωσή τους όλες εκείνες τις αρχές, που τόσο επιτυχημένα εξασθένησαν την κοινωνική τους συνοχή.
  Όταν θα βρισκόμαστε στην εξουσία, θα αποκλείσουμε από την εκπαίδευση όλα εκείνα τα στοιχεία, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναταραχές, και από τη νεολαία θα δημιουργήσουμε παιδιά που θα υπακούν τους νόμους, και θα αγαπούν τον κυβερνήτη τους σαν στήριγμα και σαν ελπίδα ερήνης και ευτυχίας.
 • 16.3 Θα αντικαταστήσουμε με τη μελέτη του προγράμματος του μέλλοντος τον κλασικισμό, καθώς και τη μελέτη της αρχαίας ιστορίας, η οποία δημιουργεί περισσότερα κακά παρά καλά παραδείγματα. Θα διαγράψουμε από τη μνήμη των ανθρώπων όλα τα δυσάρεστα σε μας γεγονότα των περασμένων χιλιετηρίδων, διατηρώντας μόνον εκείνα που ζωγραφίζουν τα σφάλματα των κυβερνήσεων των Ελ, σαν ανύπαρκτες γραφικές μορφές και βεβαίως θα φροντίσουμε να καταστεί άγνωστη η ύπαρξη των Ελοχίμ.
  Ο πραγματικός βίος της φυσικής κοινωνικής τάξης, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, η μη υποχρεωτική αποφυγή των κακών και εγωιστικών πράξεων, οι οποίες μπορεί να σπέρνουν το σπόρο του κακού και άλλα μαθήματα με παρόμοιο παιδαγωγικό χαρακτήρα θα βρίσκονται στην κορυφή του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα είναι διαφορετικό για κάθε επάγγελμα και σε καμία περίπτωση δεν θα γενικεύει την εκπαίδευση. Αυτή η τελευταία τοποθέτησή μας έχει ξεχωριστή σπουδαιότητα.
 • 16.4 Κάθε κοινωνική τάξη θα διαπαιδαγωγείται μέσα σε αυστηρά καθορισμένα πλαίσια ανάλογα με τον προορισμό της ή την εργασία της. Μόνον οι μεγαλοφυίες κατόρθωναν και κατορθώνουν να αλλάζουν κοινωνική τάξη. Το να επιτραπεί η διείσδυση ατόμων και η κατάληψη ανώτερων κοινωνικών τάξεων από ανάξιους, που λόγω καταγωγής και επαγγέλματος ανήκουν στις κατώτερες τάξεις, είναι καθαρός παραλογισμός. Γνωρίζετε που κατέληξαν οι άνθρωποι που επέτρεψαν να συμβεί αυτή η παράλογη μετακίνηση ατόμων ταπεινής καταγωγής σε ανώτερες κοινωνικές τάξεις και στην κορυφή της κοινωνικής ιεράρχησης.
 • 16.5 Για να πάρει η κυβέρνηση τη θέση που της αρμόζει στις καρδιές των υπηκόων της, θα πρέπει για όσο διάστημα κυβερνά να γνωστοποιεί στο λαό σε σχολεία ή στις δημόσιες πλατείες τα καθήκοντά της, τους τρόπους με τους οποίους η δράση εξασφαλίζει το γενικό καλό, τη σπουδαιότητα της κυριαρχίας της, το μεγαλείο της. Στις συγκεντρώσεις αυτές και τις γιορτές οι καθηγητές θα κάνουν ελεύθερες υποτίθεται – διαλέξεις σχετικά με τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νόμους της μίμισης, τα δεινά που προκαλούνται από τον χωρίς όρια ανταγωνισμό και τέλος γύρω από τη φιλοσοφία όλων αυτών των θεωριών, που είναι άγνωστες ακόμη στον κόσμο. Τις θεωρίες αυτές θα τις χρησιμοποιήσουμε για να προσελκύσουμε στην πίστη μας τους ανθρώπους. Όταν θα τελειώσω την έκθεση του προγράμματος της δράσης μας στο παρόν και στο μέλλον, θα σας αναπτύξω τη βάση όλων αυτών των θεωριών.
  Με λίγα λόγια γνωρίζοντας από την πείρα πολλών χιλιάδων ετών, ότι οι άνθρωποι κατευθύνονται και ζούν μέσα από ιδέες, και ότι οι ιδέες μεταδίδονται εδώ και χιλιετίες μέσα από τη μόρφωση, θα απορροφήσουμε τις τελευταίες αναλαμπές της ελεύθερης σκέψης και θα την κατευθύνουμε στα πράγματα και στις ιδέες που μας εξυπηρετούν, φροντίζοντας να λειτουργεί γαι τα συμφέροντά μας. Το σύστημα κατάπνιξης της σκέψης μπήκε ήδη σε εφαρμογή με τη μέθοδο που ονομάσαμε διδασκαλία μέσω εικόνων και μεταβάλλει τους ανθρώπους σε υπάκουα ζώα, που δεν θα σκέφτονται, αλλά θ’ αναμένουν τις παραστάσεις των αντικειμένων για ν’ αντιληφθούν.

(συνεχίζεται)
Απο τη σειρά βιβλίων “Γιατί και Πως Ζουν Ανάμεσά μας” του Δημοσθένη Λιακόπουλου Τόμος ΕΛ
Δέσπω