Οι Εβραίοι στην Αθήνα

Δείτε την Συναγωγή της Αθήνας στην Αρχαία Αγορά,

το Παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο και δίπλα στην Συναγωγή το Μνημείο για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων!