Η Αδελφότητα του Μπενέ Μπερίθ

Η Αδελφότητα του Μπενέ Μπερίθ Αθήνας

είναι ένας οργανισμός μέλος του Διεθνούς Μπενέ Μπερίθ και κατ’ επέκταση του Μπενέ Μπερίθ Ευρώπης.

Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1924 και ήδη έχει 86 χρόνια δημιουργικής προσφοράς στην Εβραϊκή Κοινότητα της Ελλάδας, έχοντας συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του που είναι μεταξύ άλλων, η διατήρηση της Εβραϊκής ταυτότητας, της πολιτισμικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η φιλανθρωπία.

Παράλληλα, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, έχει βοηθήσει στον αγώνα της παγκόσμιας Αδελφότητας που έχει σαν στόχο τον αγώνα κατά του αντισημιτισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, την υπεράσπιση κάθε Εβραίου παντού στον κόσμο και στο Ισραήλ, την ανθρωπιστική βοήθεια για τους άπορους και τη δράση για την ανάπτυξη της εβραϊκής ταυτότητας, του πολιτισμού και της εβραϊκής κληρονομιάς.

Το B’nai B’rith Ευρώπης εκπροσωπείται σε 28 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, με χιλιάδες μέλη.

Eκπροσωπείται ακόμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, καθώς και στην UNESCO στο Παρίσι, όπου μέλη του παρακολουθούν ανελλιπώς τις εξελίξεις και φροντίζουν, με αποφασιστικές πολλές φορές παρεμβάσεις, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Εβραϊσμού.

Από athjcom