ΒΙΝΤΕΟ: Ο μανιακός Ραβίνος

Ο όρος Ραββίνος ή Ραβίνος

προέρχεται από την εβραϊκή λέξη ραβί που σημαίνει «μεγάλος, έξοχος».