Τα πρωτόκολλα του Σαμαέλ 20

(μέρος 20ο)

Πρωτόκολλο Εικοστό

 • 20.1 Το οικονομικό μας πρόγραμμα το οποίο κράτησα για το τέλος της έκθεσή μου, είναι ο πιο δύσκολος, ο πιο ψηλός , και ο πιο αποφασιστικός άξονας της προσπάθειάς μας.
 • 20.2 Αρχίζοντας την εξέταση αυτού του προγράμματος, θα σας υπενθυμίσω ότι το σύνολο των πράξεών μας είναι ζήτημα ποσών.
 • 20.3 Όταν έλθει η βασιλεία μας, η απολυταρχική μας κυβέρνηση θα αποφύγει για λόγους προστασίας να επιβαρύνει υπερβολικά με φόρους τις λαικές μάζες και δεν θα ξεχάσει το πατρικό και προστατευτικό της ρόλο. Επειδή η κυβερνητική οργάνωση στοιχίζει ακριβά πρέπει να βρεθούν τα αναγκαία μέσα για να σχεδιαστεί με επιμέλεια η οικονομική ισορροπία.
 • 20.4 Στο κράτος μας ο βασιλιάς μας θα αποτελεί το μόνο νομικό εκπρόσωπο κάθε νόμιμης ιδιοκτησίας. Θα μπορεί λοιπόν να καταφύγει στη νόμιμη κατάσχεση όλων εκείνων των χρηματικών ποσών που θα κρίνει ότι είναι αναγκαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας του χρήματος στο κράτος.
 • 20.5 Η φορολογία πρέπει κυρίως να βασίζεται στην προοδευτική φορολόγηση της ιδιοκτησίας. Οι φόροι με το σύστημα αυτό θα εισπράττονται χωρίς δυσκολία, με μια μόνο αναλογία επι τοις εκατό κάθε ιδιοκτησίας. Οι πλούσιοι πρέπει να καταλάβουν ότι ένα μέρος από το πλεόνασμά τους θα το διαθέτουν στο κράτος για να εξασφαλίσουν το δικαίωμα του νόμιμου κέρδους και λέω νόμιμου γιατί ο έλεγχος της περιουσίας θα καταργήσει κάθε νόμιμη ληστεία.
 • 20.6 Αυτή η κοινωνική μεταρρύθμιση θα προωθηθεί από τα κέντρα μας όταν έλθει ο καιρός για την αποκατάσταση της ειρήνης. Η φορολογία των φτωχών σπέρνει επαναστάσεις και είναι καταστρεπτική για το κράτος το οποίο χάνει μεγάλα κέρδη και επιδιώκει μικρά οφέλη. Η φορολογία των κεφαλαιούχων επίσης θα μειώσει την αύξηση του ιδιωτικού πλούτου, τον οποίο αφήσαμε σκόπιμα να συγκεντρωθεί στα χέρια ιδιωτών για να τον χρησιμοποιήσουμε σαν αντίβαρο εναντίον της κυβερνητικής και οικονομικής δύναμης των κρατών.
 • 20.7Μια προοδευτική φορολογία θα δώσει πολύ μεγαλύτερο εισόδημα από τη σημερινή αναλογική φορολογία, η οποία μας είναι χρήσιμη σήμερα μόνο για να δημιουργηθούν αναταραχές και δυσαρέσκειες στον κόσμο των ανθρώπων.
 • 20.8 Η ισχύς του βασιλιά μας θα στηριχτεί στην ισορροπία και την εγγύηση της ειρήνης. Είναι ανάγκη οι κεφαλαιούχοι να θυσιάσουν ένα μικρό μέρος των εισοδημάτων τους για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της κυβερνητικής μηχανής. Οι ανάγκες του κράτους πρέπει να πληρώνονται από εκείνους που έχουν οικονομική άνεση και δυνατότητα.
 • 20.9 Αυτό το μέτρο θα εξαφανίσει το μίσος του φτωχού εναντίον του πλουσίου, στο πρόσωπο του οποίου θα βλέπει μια οικονομική δύναμη χρήσιμη για το κράτος, για τη διατήρηση της ειρήνης και της ευημείας. Θα καταλάβει τέλος ότι ο πλούσιος παρέχει όλα τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη όλων αυτών των αγαθών.
 • 20.10 Επιπλέον για να μη δυσανασχετήσει υπερβολικά η τάξη των μορφωμένων για τις ρυθμίσεις πληρωμών, θα τις κοινοποιείται πρώτα ένας απολογισμός του προορισμού των ποσών και της απορρόφησής τους, για τις ανάγκες του θρόνου και των κυβερνητικών θεσμών.
 • 20.11 Το βασιλικό πρόσωπο δεν θα έχει ατομική περιουσία εφόσων οτιδήποτε υπάρχει στο κράτος θα του ανήκει, διαφορετικές ρυθμίσεις θα δημιουργούσαν μεγάλες αντιφάσεις. Οι ατομικές πρόσοδοι του κυβερνήτη θα εκμηδένιζαν το δικαίωμα ιδιοκτησίας όλων. Οι συγγενείς του βασιλικού προσώπου εκτός από τους διαδόχους του, οι οποίοι επίσης θα συντηρούνται με δαπάνες του κράτους, έχουν υποχρέωση να αναλαμβάνουν μια κρατική υπηρεσία ή να εργάζονται για να αποκτήσουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Το προνόμιο της βασιλικής τους καταγωγής, δεν πρέπει να χρησιμεύσει σαν πρόσχημα λεηλασίας του κρατικού θησαυροφυλακίου.
 • 20.12 Η αγορά της ιδιοκτησίας κάποιου άλλου ή η αποδοχή κληρονομιάς θα επιβαρύνονται με προοδευτική χαρτοσήμανση. Η μεταβίβαση όμως της ιδιοκτησίας σε χρήματα, ή σε κάποια άλλη μορφή για την αποφυγή της χαρτοσήμανσης θα φορολογείται με τον ανάλογο φόρο, ο οποίος θα επιβάλλεται σε βάρος του παλιού ιδιοκτήτη από την ημερομηνία μεταβίβασης μέχρι την μέρα της αποκάλυψης της απάτης. Οι τίτλοι μεταβίβασης θα παρουσιάζονται κάθε εβδομάδα στο ταμείο της περιοχής με ένδειξη του επωνύμου, ονόματος, οικογενείας και κατοικίας του παλιού και νέου ιδιοκτήτη. Αυτή η καταγραφή θα επιβάλλεται μόνο για ποσά που υπερβαίνουν τα συνηθισμένα έξοδα αγορά και πώλησης, ενώ στα συνηθισμένα έξοδα θα επιβάλλεται κάποιο ελάχιστο χαρτόσημο.
 • 20.13 Στο σημείο αυτό προσέξτε ότι οι φόροι αυτοί θα αποφέρουν κέρδη που θα υπερβαίνουν τα εισοδήματα όλων των κρατών. Το ταμείο του κράτους θα πρέπει να κρατά κάποιο εφεδρικό αποθεματικό κεφάλαιο, ενώ το υπόλοιπο θα τίθεται σε κυκλοφορία. Με αυτά τα αποθεματικά κεφάλαια θα εκτελούνται τα δημόσια έργα. Η έναρξη της εκτέλεσης αυτών των έργων από τους κρατικούς φόρους, θα προκαλέσει την αφοσίωση της εργατικής τάξης στα κρατικά συμφέροντα και στα συμφέροντα των βασιλέων. Ένα μέρος από αυτά τα ποσά θα απονέμεται σε βραβεία για τις εφευρέσεις και την παραγωγή.
 • 20.14 Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να μείνει στο κρατικό ταμείο έστω και ένα νόμισμα παραπάνω, εκτός από τα διαθέσιμα υπολογισμένα ποσά. Το χρήμα έγινε για να κυκλοφορεί, και κάθε στασιμότητα του χρήματος θα έχει ολέθρια αποτελέσματα στην λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, και στη λίπανση των τροχών του. Η έλλειψη λίπανσης μπορεί να σταματήσει την κανονική λειτουργία του μηχανισμού.
 • 20.15 Η αντικατάσταση ενός μέρους χρημάτων από χάρτινες αξίες παρήγαγε στασιμότητα και οι συνέπειες αυτού του γεγονότος έχουν ήδη γίνει αρκετά αισθητές.
 • 20.16 Θα έχουμε επιπλέον ένα ελεγκτικό συνέδριο, από το οποίο ο κυβερνήτης θα πληροφορείται κάθε στιγμή τον πλήρη απολογισμό των εσόδων και των εξόδων του κράτους, με εξαίρεση τον υπολογισμό του τρέχοντος και του προηγούμενου μήνα, οι οποίοι δεν θα έχουν παραδοθεί.
 • 20.17 Το μόνο ίσως άτομο που δεν θα έχει συμφέρον να κλέψει το κρατικό ταμείο είναι ο ιδιοκτήτης του, δηλαδή ο κυβερνήτης. Ο έλεγχός του, θα κάνει αδύνατη την απώλεια και την σπατάλη.
 • 20.18 Οι εμφανίσεις που σπαταλούν τον πολύτιμο χρόνο του κυβερνήτη, σε εθιμοτυπικές δεξιώσεις θα καταργηθούν, για να του δοθεί χρόνος να σκέφτεται και να ελέγχει. Η δύναμή του δεν θα εξαρτάται από τους ευνοούμενους, που περιστοιχίζουν το θρόνο και φροντίζουν να εξασφαλίσουν τα ατομικά και όχι τα κρατικά συμφέροντα.
 • 20.19Προκαλέσαμε στους ανθρώπους τεράστιες οικονομικές κρίσεις με στόχο να αποσύρουμε το χρυσό από την κυκλοφορία.
 • 20.20 Καθώς εμείς φροντίζαμε να αποσύρουμε το χρήμα των κρατών, τεράστια κεφάλαια έμειναν στάσιμα και τα κράτη στην προσπάθειά τους να βρούν κάποια χρήματα εξαναγκάζονταν να προστρέξουν σε αυτά τα κεφάλαια, <b>ζητώντας δάνεια</b>. Τα δάνεια αυτά και οι πληρωμές των τόκων επιβάρυναν τα οικονομικά των κρατών. Η συγκέντρωση επίσης της βιομηχανίας στα χέρια των κεφαλαιοκρατών που κατέστρεψαν τη μικρή βιομηχανία, απορρόφησε όλες τις δυνάμεις του λαού και συγχρόνως του κράτους.
 • 20.21 Η σημερινή κυκλοφορία του χρήματος, δεν ανταποκρίνεται γενικά μιλώντας στο ποσό που ξοδεύεται για κάθε άτομο, και συνεπώς δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών μας. Η κυκλοφορία του χρήματος πρέπει να είναι ανάλογη με την αύξηση του πληθυσμού και πρέπει στον υπολογισμό να συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά, γιατί από τη στιγμή της γέννησής τους στοιχίζουν και καταναλώνουν.
 • 20.22 Η αναθεώρηση της κοπής των νομισμάτων είναι ουσιώδες ζήτημα για όλο τον κόσμο. Γνωρίζετε ότι η ανταλλαγή του χρυσού υπήρξε ολέθρια για τα κράτη που την υιοθέτησαν και δεν επαρκεί για την κατανάλωση του χρήματος.
 • 20.23 Πρέπει να εισάγουμε ένα νόμισμα που θα έχει για αντίκρυσμά του την εργασία, ξύλινο, ή χάρτινο, και θα το εκδίδουμε σε ποσότητες ανάλογες με τις τρέχουσες ανάγκες παίρνοντας υπόψη τους θανάτους και τις γεννήσεις του πληθυσμού.
 • 20.24 Κάθε διαμέρισμα και κάθε περιφέρεια, θα τηρεί τους σχετικούς λογαριασμούς. Για να μην συμβαίνουν καθυστερήσεις στην καταβολή των χρημάτων, τα ποσά και η ημερομηνία καταβολής τους θα ορίζονται με κυβερνητικό διάταγμα. Θα καταργηθεί το προτεκτοράτο του υπουργείου οικονομικών, το οποίο δεν θα μπορεί πλέον να ευνοεί κάποιους σε βάρος άλλων.
 • 20.25 Θα παρουσιάσουμε τις προτεινόμενες μεταρυθμίσεις ακολουθώντας μεθόδους που δεν θα θορυβήσουν κανέναν, και δεν θα ισχυριστούμε ότι είναι αναγκαίες εξαιτίας του κυκεώνα που προκάλεσαν οι οικονομικές αταξίες των ανθρώπων. Η πρώτη αταξία, θα πούμε ότι βρίσκεται στη σύνταξη ετησίου προυπολογισμού ο οποίος κάθε χρόνο αυξάνεται. Οι άνθρωποι παρατείνουν την ισχύ του προυπολογισμού μέχρι το πρώτο μισό του έτους, έπειτα ζητούν διορθωτικό προυπολογισμό, τον οποίο σπαταλούν μέσα σε τρείς μήνες.
  Έπειτα ζητούν και άλλον παρόμοιο συμπληρωματικό, και όλα αυτά καταλήγουν σε έναν τελικό εκκαθαριστικό προυπολογισμό. Και επειδή ο προυπολογισμός του επόμενου έτους συντάσσεται με βάση το σύνολο του γενικού προυπολογισμού, η κανονική ετήσια διαφορά είναι 50% και ο ετήσιος προυπολογισμός αυξάνεται ανά τριετία.
 • 20.26Αυτές οι μέθοδοι που τόσο απερίσκεπτα εφαρμόζονται από τους ανθρώπους άδειασαν τα κρατικά ταμεία. Τα δάνεια που ακολουθούν στη συνέχεια καταβροχθίζουν τα υπόλοιπα χρήματα και οδηγούν τα κράτη σε χρεοκοπία.
 • 20.27Κάθε δάνειο αποδεικνύει την αδυναμία του κράτους, και αποκαλύπτει την έλλεψη κατανόησης των δικαιωμάτων του. Τα δάνεια κρέμονται σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια των κυβερνητικών , οι οποίοι αντί να εισπράττουν από τους υπηκόους τους με έκτακτη φορολογία τα αναγκαία για αυτούς χρήματα έρχονται με απλωμένα χέρια και ζητούν ελεημοσύνη από τους τραπεζίτες μας.
 • 20.28 Τα εξωτερικά δάνεια είναι βδέλλες που σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεκολλήσει κανείς από το σώμα του κράτους εκτός αν τις ξεκολλήσει το ίδιο το κράτος, ή ξεκολλήσουν μόνες τους. Τα υπάρχοντα κράτη δεν τις ξεκολλούν, αλλά εξακολουθούν να τοποθετούν και άλλες στο σώμα τους, έτσι ώστε να καταστραφούν αμετάκλητα εξαιτίας αυτής της ακούσιας αφαίμαξης.
 • 20.29 Πραγματικά τι άλλο σημαίνει το δάνειο και ιδίως το εξωτερικό; Το δάνειο είναι έκδοση κυβερνητικών τραπεζογραμματίων με υποχρέωση καταβολής ενός ορισμένου τόκου αναλόγου με το ποσό του δανεισμένου κεφαλαίου. Αν τον δάνειο έχει τόκο 5%, μέσα σε είκοσι χρόνια το κράτος έχει πληρώσει χωρίς καμία ωφέλεια τόκο ίσο με όλο το δάνειο, μέσα σε σαράντα χρόνια διπλάσιο, και μέσα σε εξήντα χρόνια τριπλάσιο ποσό, και το χρέος θα παραμένει πάντοτε ανεξόφλητο.
 • 20.30 Βλέπουμε ότι με το πρόσχημα της ατομικής φορολογίας το κράτος <b></b> για να εξοφλήσει τους πλούσιους ξένους από τους οποίους δανείστηκε και για να πληρώνει τόκους, αντί να συγκεντρώνει τα πλούτη του για να καλύψει τις ανάγκες του.
 • 20.31Όσο καιρό τα δάνεια παρέμειναν εσωτερικά, οι άνθρωποι δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να μεταβιβάζουν το χρήμα από την τσέπη του φτωχού στην τσέπη του πλούσιου. Όταν όμως εξαγοράσουμε τα πρόσωπα για να μεταφέρουμε τα δάνεια σε εξωτερικό έδαφος, όλα τα πλούτη των ανθρώπων διοχετεύτηκαν στα ταμεία μας και όλοι οι άνθρωποι άρχισαν να μας πληρώνουν φόρο υποτελείας για επιπολαιότητα τω ανθρώπων στο χειρισμό των κρατικών υποθέσεων, η διαφθορά των υπουργών, ή η οικονομική άγνοια των άλλων κυβερνητών φόρτωσαν τις χώρες με χρέη, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι όλη η προσπάθειά μας στοίχησε ακριβά σε χρήμα κόπο και χρόνο.
 • 20.32 Δεν θα επιτρέψουμε τη στασιμότητα του χρήματος, και οι υποχρεώσεις του κράτους θα ανέρχονται σε μια τάξη του 1%, έτσι ώστε να μη δίνεται δυνατότητα σε βδέλλες να απομυζούν το κράτος εκμεταλλευόμενες την αποπληρωμή των χρεών. Μόνο οι βιομηχανικές εταιρείες θα έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης αξιών και δεν θα δυσκολεύνται να καταβάλλουν τόκους από τα κέρδη τους. Ενώ το κράτος δεν θα έχει κανένα κέρδος από το χρήμα που δανείστηκε, εφόσον δανείζεται για να ξοδέψει, και όχι για να κάνει επιχειρήσεις.
  Τα βιομηχανικά χρεόγραφα θα πωλούνται από το κράτος στο οποίο ξεπερνώντας το φόρο υποτέλειας που καταβάλλει σήμερα, θα μετατραπεί σε ένα αξιοπρόσεκτο δανειστή. Ένα παρόμοιο μέτρο θα καταργήσει τη στασιμότητα του χρήματος, τον παρασιτισμό και τον τύπο, τα οποία μας χρησίμευσαν για όσο διάστημα οι άνθρωποι ήταν ανεξάρτητοι και μας είναι ανεπιθύμητα στο νέο πολίτευμά μας.
 • 20.33 Πόσο φανερή είναι η απουσία της κρίσης από τα καθαρά ζωώδη μυαλά των ανθρώπων. Δανείζονταν από μας με τόκο και χωρίς να σκέπτονται ότι κάποια στιγμή θα αναγκαζόταν να αφαιρέσουν το επιβαρυμένο με τόκο χρήμα από τα κρατικά τους ταμεία για να μας εξοφλήσουν. Υπήρχε τίποτε απλούστερο από το να παίρνουν τα απαραίτητα χρήματα από τους φορολογούμενούς τους;
 • 20.34 Αυτό αποδεικνύει την υπεροχή του πνεύματός μας, γιατί εμείς κατορθώσαμε να τους παρουσιάσουμε την υπόθεση των δανείων με τέτοια μορφή, ώστε να διακρίνουν σε αυτά ακόμη και κέρδη για τον εαυτό τους.
 • 20.35 Τα δικά μας προγράμματα, όταν θα τα παρουσιάσουμε, καθώς θα ενισχύονται από πείρα χιλιετιών, θα ξεχωρίζουν για τη σαφήνεια και την ακρίβειά τους. Όλοι θα καταλάβουν τη χρησιμότητα των καινοτομιών μας που θα θέσουν τέλος στις καταχρήσεις, οι οποίες άφηναν τους ανθρώπους στο έλεός μας και οι οποίες δεν θα επιτραπούν στο κράτος μας.
 • 20.36 Θα οργανώσουμε πολύ προσεκτικά το λογιστικό μας σύστημα, έτσι ώστε ούτε η κυβέρνηση, ούτε και ο τελευταίος υπάλληλος να μπορούν να αφαιρέσουν έστω και το ελάχιστο ποσό από τον προορισμό του, και ακόμη περισσότερο να μπορούν να το διαθέσουν σε σκοπό διαφορετικό από αυτόν που έχει καθορίσει το δικό μας σχέδιο ενέργειας.
 • 20.37 Είναι αδύνατη η διακυβέρνηση, χωρίς ένα σαφώς καθορισμένο σχέδιο. Ακόμη και οι ήρωες που παίρνουν έναν δρόμο χωρίς προφυλάξεις καταστρέφονται στην πορεία. Οι αρχηγοί κρατών τους οποίους συμβουλεύαμε να ξεχνούν τις κρατικές φροντίδες με επίσημες εθιμοτυπικές δεξιώσεις ή με διασκεδάσεις, μας έδωσαν τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα σχέδιά μας. Οι αναφορές των αναπληρωτών τους, συντασσόταν από τους πράκτορές μας και ικανοποιούσαν ακόμη και τους ελάχιστους διορατικούς, με υποσχέσεις ότι στο μέλλον θα γίνουν σημαντικές βελτιώσεις και αύξηση των εσόδων. Θα μπορούσαν να ρωτήσουν εκείνοι που διάβαζαν τους απολογισμούς και τα σχέδιά μας πως θα γίνει αύξηση των πόρων και η εξασφάλιση των χρημάτων.
 • 20.38 Γνωρίζετε που τους οδήγησε η απερισκεψία τους, και σε ποια οικονομική αταξία έφτασαν παρόλη τη θαυμαστή ενεργητικότητα των λαών τους. Αντί να χρωστούν ο ένας στον άλλο, μέσα σε κάθε κράτος <b>χρωστούν τα κράτη σ’ εμάς λόγω των κρατικών δανεισμών από τις δικές μας διεθνής τράπεζες</b>. Έτσι κάνουμε ότι θέλουμε στις οικονομίες τους και οι λαοί είναι δυσαρεστημένοι. Όταν έλθει ο παγκόσμιος ηγέτης και υιός μου, τότε η δικαιοσύνη του θα κάνει τους πάντες να τον προσκυνούν.

(συνεχίζεται)

Από τη σειρά βιβλίων “Γιατί και Πως Ζουν Ανάμεσά μας” του Δημοσθένη Λιακόπουλου Τόμος ΕΛ
Δέσπω