Σατανιστές: «Οι αμβλώσεις σώζουν ζωές»

Οι σατανιστές του Ναού του Σατανά, όπως και οι αριστεροί τάσσονται υπέρ των εκτρώσεων και μάλιστα ύψωσαν μέσα στον Δεκέμβριο πινακίδα στις ΗΠΑ.

«Οι αμβλώσεις σώζουν ζωές»!, γράφει η πινακίδα, η οποία ανέβηκε κατά μήκος των ΗΠΑ 69 στο Rosenberg, στις 17. Δεκεμβρίου.

Η ομάδα δήλωσε ότι η εκστρατεία έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους τοπικούς σατανιστές σχετικά με το δικαίωμά τους να απαλλάσσονται από υποχρεωτικές περιόδους αναμονής, συμβουλές ή άλλους «μη επιστημονικούς κανονισμούς» που παραβιάζουν τις πεποιθήσεις τους για «σωματική αυτονομία και επιστημονικά αιτιολογημένη προσωπική επιλογή».