Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21/6

doro 3
Σήμερα, Δευτέρα 21 Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος και του Αγίου Αφροδισίου.

Γιορτάζουν δηλαδή οι Αφροδίσιος, Αφροδισία, Τριάδα, Τριάς, Κορίνος, Κόρη, Κορίνα

photo unsplash