Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20/5

Σήμερα, Πέμπτη 20 Μαΐου είναι των Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού, Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας.

Δηλαδή γιορτάζουν οι: Θαλλελαίος, Θαλής, Λυδία, Λήδα, Λύδα.

Δώστε τις ευχές και τα δώρα σας.

photo unsplash