Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1/6 με ιδιαίτερα ονόματα

tartes
Σήμερα, Τρίτη 1 Ιουνίου είναι του: Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος μαρτύρων, Οσίου Πύρρου του παρθένου, Αγίου Θεσπέσιου μάρτυρος, Αγίου Ιουστίνου μάρτυρος.

Δηλαδή γιορτάζουν οι: Ευέλπιστος, Ευελπίστη, Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας, Γεράκης, Γερακίνα, Πύρρος, Πύρος, Πύρρα, Πύρα, Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια, Ιουστίνος.

Δώστε τις ευχές και τα δώρα σας.

photo unsplash